Kdo hledá, najde...

Aktuality

18.3.2024

Novela nařízení vlády účinná od 1. 3. 2024 Zalesňování zemědělské půdy

Od 1. března 2024 vstoupilo v platnost nařízení vlády č. 44/2024 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 81/2023 Sb., o stanovení podmínek provádění opatření ekologické zemědělství, a některá další nařízení vlády.
Novela v části páté zahrnuje také změny nařízení vlády č. 63/2023 Sb., o stanovení podmínek provádění opatření pro zalesňování zemědělské půdy.

V rámci novelizace nařízení vlády č. 63/2023 Sb. došlo pouze ke zpřesnění podmínek a také vede ke snížení administrativní zátěže. Odstraňuje se povinnost deklarace pozemků vedených v katastru nemovitostí, na kterých je založen lesní porost. Identifikace těchto pozemků je uvedena již v projektu založení lesního porostu, který je podle § 5 odst. 2 písm. f) součástí žádosti o poskytnutí dotace na založení lesního porostu.

Přílohy
Nařízení vlády č. 44/2024 Sb.
 STÁHNOUT(pdf, 300 kB)