Kdo hledá, najde...

Aktuality

18.3.2024

Novela nařízení vlády účinná od 1. 3. 2024 Dobré životní podmínky zvířat

Od 1. března 2024 vstoupilo v platnost nařízení vlády č. 45/2024 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 64/2023 Sb., o stanovení podmínek provádění opatření zvýšení obranyschopnosti v chovu prasat vakcinací, a nařízení vlády č. 70/2023 Sb., o stanovení podmínek provádění opatření dobré životní podmínky zvířat.

V rámci nařízení vlády č. 70/2023 Sb. došlo k následujícím úpravám:

  1. V podopatření Zlepšení stájového prostředí v chovu dojeného skotu pro dojnice a telata dojeného skotu do 2 měsíců věku:
  • Dezinsekci trvalých objektů na deklarovaném hospodářství vybranou metodou, chemickou nebo biologickou, provádí žadatel ve stanoveném období u obou podporovaných kategorií dojeného skotu.
  • Odpadá povinnost uchovávat obaly od biologických materiálů aplikovaných žadatelem. Tato podmínka je platná i pro vyhodnocení žádostí o poskytnutí dotace podaných v roce 2023.
  • V rámci evidence regulace nežádoucího hmyzu (biologickou nebo chemickou metodou) je požadováno uvádět i kategorii skotu (možné rozdělení dojnic a telat u jednoho objektu, kde u každé kategorie je použita jiná metoda regulace).
  • Za nedodržení podmínky uchovávat obaly od žadatelem aplikovaných chemických přípravků je snížena sankce ze 30 na 20 % z poskytované dotace pro dané hospodářství. Tato podmínka je platná i pro vyhodnocení žádostí o poskytnutí dotace podaných v roce 2023.
  1. V podopatření Zajištění přístupu do výběhu pro suchostojné krávy:
  • Za nedodržení podmínky uchovávat obaly od žadatelem aplikovaných přípravků pro dezinfekci paznehtů je snížena sankce ze 30 na 20 % z poskytované dotace pro dané hospodářství. Tato podmínka je platná i pro vyhodnocení žádostí o poskytnutí dotace podaných v roce 2023.

Uvedené novelizační body jsou platné i pro administraci a vyhodnocení žádostí podaných v roce 2023.

Přílohy
Nařízení vlády č. 45/2024 Sb.
 STÁHNOUT(pdf, 126 kB)