Kdo hledá, najde...

Aktuality

9.1.2024

Nové sazby pro výpočet újmy za ztížení pastvy u ovcí a koz budou platit v březnu 2024

Ministerstvo životního prostředí uveřejnilo 5. 1. 2024 aktualitu (zde) s informací, že od začátku března 2024 bude účinná novela vyhlášky č. 432/2005 Sb., kterou se stanoví podmínky a způsob poskytování finanční náhrady za újmu vzniklou omezením zemědělského hospodaření, konkrétně vyhláška navyšuje sazbu pro výpočet újmy za ztížení pastvy ovcí a koz v důsledku výskytu vlka. Stanovení sazby je výstupem meziresortní pracovní skupiny, které se účastní také zástupci svazů chovatelů hospodářských zvířat. Úprava  sazby se týká pouze ztížení pastvy ovcí a koz, u ztížení pastvy skotu není sazba nadále stanovena a újmu je třeba dokládat.

Upozorňujeme, že zvýšená sazba bude přiznávána žádostem podaným po počátku účinnosti novelizace vyhlášky, tedy žádostem podaným v průběhu března 2024. Pokud bude (či byla) žádost o újmu za ztížení hospodaření podána dříve, bude postupováno podle dosud platné vyhlášky.

Zde uveřejňujeme kalkulačku, kde je po dosazení výměr pozemků generován výpočet navýšené sazby tak, jak bude kalkulován po účinnosti novely vyhlášky. Relevantní výše újmy je vždy zobrazena v zeleném políčku (plocha do 52 ha nebo nad 52 ha).

Viz tabulka Kalkulačka výše újmy u pastvy ovcí a koz dle novely k březnu 2024

Zdroj: ČMSZP