Kdo hledá, najde...

Aktuality

2.1.2024

Nová ředitelka SPÚ se ujala úřadu, chce zlepšit spolupráci s obcemi, hledat provozní úspory a otevřít diskuzi o financování pozemkových úprav

Tisková zpráva — Nová ústřední ředitelka Státního pozemkového úřadu (SPÚ) Svatava Maradová se dnes dopoledne ujala úřadu. Do funkce ji uvedl ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL). Mezi priority nové ředitelky patří užší spolupráce s obcemi, městy nebo zemědělci při realizaci pozemkových úprav, ale například i Ředitelstvím silnic a dálnic při přípravě veřejně prospěšných staveb. Chce také otevřít debatu nad novými možnostmi financování pozemkových úprav.

Státní pozemkový úřad disponuje mimořádnými kompetencemi v oblasti tvorby krajiny a zlepšování podmínek života na venkově.

„Proces pozemkových úprav nahlíží na venkovský prostor komplexně a nabízí koncepční řešení pro udržitelný rozvoj území jak z pohledu snižování negativních dopadů klimatických změn, tak i uspořádání vlastnictví či prostupnosti krajiny. Jde o technicky i odborně náročný proces, který trvá několik let. Považuji proto za nezbytné, aby Státní pozemkový úřad poskytoval průběžnou a cílenou podporu všem účastníkům řízení, stejně jako zástupcům obcí a měst,“ uvedla Svatava Maradová.

Zlepšení komunikace SPÚ s jeho nejdůležitějšími partnery očekává od nové ředitelky i ministr zemědělství Marek Výborný. „Práce pozemkového úřadu se dotýká každodenního života mnoha lidí, je proto nezbytné, aby úřad aktivně vysvětloval své kroky a byl v každodenním kontaktu s odbornou, ale i laickou veřejností. Peníze, které skrze SPÚ investujeme do krajiny, ji mění k lepšímu a pomáhají krajině adaptovat se na změnu klimatu,“ řekl při uvedení nové ředitelky SPÚ ministr Výborný.

Novou ředitelku čeká také debata o financování pozemkových úprav. „Ty jsou dlouhodobě limitované výkyvy dostatečných finančních prostředků, jak pro jejich projektování, tak pro vlastní realizaci. Proto bych také ráda iniciovala diskusi o jejich stabilizaci a nových možnostech financování,“ uvedla Maradová.

Mezi priority nové ředitelky SPÚ patří také větší spolupráce s Ředitelstvím silnic a dálnic či Správou železnic při majetkoprávní přípravě veřejně prospěšných staveb. Novela zákona o SPÚ v roce 2016 přinesla také možnost budování rezervy pozemků státu pro dlouhodobé rozvojové programy státu schválené vládou. V tomto trendu chce Svatava Maradová pokračovat a spolupracovat na jejím utváření s ústředními orgány státní správy.

V nejbližším období stojí před SPÚ další významné úkoly. Jde například o revizi zemědělských pachtů či převzetí zemědělských pozemků nedostatečně identifikovaných vlastníků od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových a zajištění jejich správy. Celkem přitom jde o 90 tisíc položek.

Svatava Maradová v minulosti již ve vedení SPÚ působila, proto považuje za důležitou výzvu také zefektivnění vnitřního chodu a transformaci úřadu. „Mým cílem bude chod úřadu optimalizovat tak, abychom eliminovali zbytečnou byrokracii. Současně musíme hledat úsporná opatření, která ale nebudou na úkor kvality poskytovaných služeb,“ dodala Maradová, podle níž je efektivní výkon státní správy zásadní pro následnou činnost obcí a měst, zemědělců a dalších aktérů, kteří působí v naší krajině.

Vojtěch Bílý

tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství

 

Petra Kazdová

tisková mluvčí Státního pozemkového úřadu