Kdo hledá, najde...

Aktuality

28.5.2020

NOVÁ POVINNOST EVIDOVAT neveřejné čerpací stanice pohonných hmot na MPO do 30.5.2020

Upozornění na povinnost k naftě resp. k povinné evidenci neveřejných čerpacích stanic pohonných hmot) platných od 1.4.2020 (v souvislosti se změnami zákona č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách, ve znění pozdějších předpisů, účinnými od 01. 04. 2020 (novela 48/2020 Sb.)).

Mezi nově definované tzv. výdejní jednotky jsou zařazeny i neveřejná (podniková) výdejní místa o souhrnném objemu větším než 5m3. To se týká i těch vlastníků výdejního zařízení (nádrží), kteří mají pohonné hmoty jen pro svoji potřebu!

Jde o to, že i tyto neveřejné stanice musí být podle zákona evidovány NOVĚ NA MPO (např. ty které máte v havarijním plánu).
Je možné, že MPO je má již v evidenci – to je třeba např. telefonicky ověřit(vše by mělo být nahlášeno do 30.5.2020 – jinak hrozí vysoká sankce).
Formulář k zápisu do evidence MPO je zde: https://www.mpo.cz/cz/energetika/statistika/statistika-cerpacich-stanic-pohonnychhmot/prihlaska-do-evidence-cerpacich-stanic-podle-zakona-c–311-2006-sb—o-pohonnych-hmotach–244992
Nenechte se zmást tím, že je v záhlaví napsáno „Evidence čerpacích stanic pohonných hmot“, formulář se týká i výdejních jednotek.
Ve formuláři označíte, že jste neveřejná ČS (pokud již nejste čerpací stanice s veřejným výdejem, to byste ale byli již registrovaní) a uvedete GPS souřadnice vaší výdejní jednotky.
TEDY:
1) TELEFONÁT
vlastník/provozovatel výdejních jednotek resp. neveřejných čerpacích stanic ověří (telefonicky/emailem), zda není jejich výdejní jednotka/neveřejná ČS již v minulosti evidována (a má tudíž přiděleno evidenční číslo).
2A)EVIDENCI MÁ:
o evidence vč. evid. čísla zůstává v platnosti, pouze je třeba doplnit některé nové údaje (např. GPS souřadnice).
2B)EVIDENCI NEMÁ

 evidence výdejní jednotky/neveřejné ČS dosud neproběhla, vyplní a odešle přihlášku a na jejím základě jim bude přiděleno nové evidenční číslo. 

MPO, oddělení analýz a datové podpory koncepcí, Na Františku 32, 110 15 Praha 1

Kontaktní osoba:

Ing. Petr Štěpán, CSc., tel.: 224 853 480, e-mail: stepan@mpo.cz

Ing. Luděk Dušek, tel.: 224 852 437, e-mail: dusek@mpo.cz

Datová schránka ID: bxtaaw4

Zdroj: ČMSZP