Kdo hledá, najde...

Aktuality

16.12.2020

Nevládní organizace společně apelují na ministryni financí ve věci Fondu těžko pojistitelných rizik

Představitelé pěti nevládních organizací sdružujících zemědělskou veřejnost všech forem, zaměření i velikostí (Asociace soukromého zemědělství ČR, Českomoravský svaz zemědělských podnikatelů, PRO-BIO – Svaz ekologických zemědělců, Společnost mladých agrárníků ČR a Svaz marginálních oblastí) zaslali společný dopis ministryni financí, aby ji informovali o skutečnosti, že odmítají návrh zákona o Fondu těžko pojistitelných rizik v zemědělství. Toto své stanovisko rovněž opakovaně a společně předložili zástupcům Ministerstva zemědělství.

Podle informace z Ministerstva zemědělství je aktuální stanovisko Ministerstva financí takové, že pokud zemědělská veřejnost s návrhem zákona o FTPR souhlasí, je Ministerstvo financí připraveno jej podpořit.

Společný dopis nevládních organizací ZDE