Kdo hledá, najde...

Aktuality

10.3.2020

Nejčastější důvody ukončení žádosti v operaci 6.1.1 Zahájení činnosti mladých zemědělců

Cílem operace 6.1.1 je zahájení aktivního podnikání mladých zemědělců. Dotace je poskytována na realizaci podnikatelského plánu v zemědělských podnicích. V PRV byla do dnešního dne operace 6.1.1 spuštěna třikrát, a to ve 2., 4. a 6. kole příjmu PRV.

V operaci 6.1.1 bylo zaregistrováno, resp. podáno, celkem 1 537 žádostí o dotaci. Ze zaregistrovaných žádostí bylo k další administraci postoupeno (doporučen nebo náhradník) celkem 1 384 žádostí. 11 % zaregistrovaných žádostí bylo nedoporučeno/neschváleno k poskytnutí dotace. U 21 % zaregistrovaných žádostí byla ukončena administrace, tj. obdržely sankci C (data k 10. 1. 2020).

Celé znění ZDE