Kdo hledá, najde...

Aktuality

11.5.2021

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 13/2014 Sb., o postupu při provádění pozemkových úprav a náležitostech návrhu pozemkových úprav

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 13/2014 Sb., o postupu při provádění pozemkových úprav a náležitostech návrhu pozemkových úprav

Informace o legislativním procesu návrhu vyhlášky, který je v vypořádáván v rámci meziresortního připomínkového řízení.

Rok vydání: 2021
Tématické oblasti: Legislativa (národní/EU)

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 13/2014 Sb., o postupu při provádění pozemkových úprav a náležitostech návrhu pozemkových úprav

Návrh vyhlášky je v současné době vypořádáván v rámci meziresortního připomínkového řízení.

Meziresortní připomínkové řízení proběhlo od 15. 4. 2021 do 6. 5. 2021.

Cílem předkládaného návrhu vyhlášky je zejména reakce na nedávnou novelizaci zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů. Návrh vyhlášky tak dílčím způsobem upravuje postup činností prováděných jak zpracovatelem návrhu pozemkových úprav, kterým je zpravidla externí subjekt, tak i postup provádění jednotlivých etap řízení o pozemkových úpravách vedených správním orgánem, kterým je pobočka krajského pozemkového úřadu.

Znění návrhu vyhlášky s odůvodněním je k dispozici zde (webové stránky Úřadu vlády – Portálu ODok – veřejně přístupná Knihovna připravované legislativy).

Zdroj: eAGRI.cz