Kdo hledá, najde...

Aktuality

26.10.2021

Návrh Strategického plánu SZP 2021–2027, stav zpracování – říjen 2021

Jedná se o další pracovní verzi strategického dokumentu, zpracovanou k říjnu 2021 a předloženou EK k neformálním konzultacím.

Strategický plán, obsahující opatření (intervence) včetně návrhů sazeb dotací (včetně těch pro ekologické zemědělce) na období 2023-2027.

Přílohy