Kdo hledá, najde...

Aktuality

2.10.2023

Návrh nařízení vlády o stanovení některých podmínek provádění mimořádné finanční podpory zemědělským odvětvím postiženým zvláštními problémy, které mají dopad na hospodářskou životaschopnost zemědělců v roce 2023

NÁVRH NAŘÍZENÍ VLÁDY JE PŘEDLOŽEN NA PROGRAM JEDNÁNÍ SCHŮZE VLÁDY DNE 27. 9. 2023.

Návrh nařízení vlády je ode dne 20. 9. 2023 předložen na Úřad vlády.

Zkrácené a zúžené meziresortní připomínkové řízení proběhlo od 11. 9. 2023 do 14. 9. 2023, a to na základě výjimky udělené ministrem pro legislativu a předsedou Legislativní rady vlády dne 8. září 2023, čj. 39810/2023-UVCR.

Iniciativní materiál ministra zemědělství reagující na prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/1465 ze dne 14. července 2023 o mimořádné finanční podpoře zemědělským odvětvím postiženým zvláštními problémy, které mají dopad na hospodářskou životaschopnost zemědělců.

Návrh nařízení vlády reaguje na nové prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/1465 ze dne 14. července 2023 o mimořádné finanční podpoře zemědělským odvětvím postiženým zvláštními problémy, které mají dopad na hospodářskou životaschopnost zemědělců. Předmětem návrhu nařízení vlády je obdobná právní úprava jako byla například provedena nařízením vlády č. 156/2022 Sb., a která reaguje na nové prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/1465 ze dne 14. července 2023.

Znění návrhu vyhlášky s odůvodněním je k dispozici na webových stránkách Úřadu vlády – Portálu ODok – veřejně přístupná Knihovna připravované legislativy.

Zdroj: ČMSZP