Kdo hledá, najde...

Aktuality

23.1.2023

Návod k podání žádosti o náhradu újmy za ztížení pastvy hospodářských zvířat v oblastech opakovaného výskytu vlka obecného

V souvislosti s novelou vyhlášky č. 432/2005 Sb. kterou se stanoví podmínky a způsob poskytování finanční náhrady za újmu vzniklou omezením zemědělského hospodaření uvádíme návod, jak v případech podání žádosti postupovat.

Návod ke stažení zde.

Pomocný soubor pro výpočet náhrady újmy je k dispozici zde.

Zdroj: AOPK ČR, Foto: ČSOP Libosváry