Kdo hledá, najde...

Aktuality

1.6.2017

Naše pole 2017 – EZ chybět nebude

Ve dnech 13. a 14. června můžete na výstavě Naše pole v Nabočanech navštívit informační stánek České technologické platformy.  Získáte tu aktuální informace o ekologickém zemědělství, podmínkách certifikace, systému kontrol, poradenství, ochraně rostlin i nejnovějších výsledcích výzkumů zaměřených na tuto oblast. V obou dnech se můžete také zúčastnit komentovaných přehlídek zaměřených na ukázky plodin vhodných pro pěstování v ekozemědělském režimu, které uspořádala Česká technologická platforma ve spolupráci s Výzkumným ústavem rostlinné výroby v.v.i. a PRO-BIO Obchodní společností s.r.o.

Na stánku ČTPEZ se budete moci setkat se zástupci kontrolních organizací KEZ o.p.s a ABCERT AG, Svazu ekologických zemědělců PRO-BIO a jeho regionálních center,  Zemědělské fakulty Jihočeské univerzity, České zemědělské univerzity a společnosti AGRO-BIO, českého výrobce prostředků na ochranu rostlin.

 

Harmonogram komentovaných přehlídek
13. a 14. června

13:00 – 13:30 PRO-BIO obchodní společnost s.r.o.
Přehlídka porostů špaldy a pšenice ozimé vhodných pro ekologické zemědělství a možnosti uplatnění ekologicky pěstovaných minoritních plodin na trhu a jejich využití.
Přednáší Ing. Petr Trávníček

Výběr vhodných odrůd pro ekologické zemědělství je velmi důležitý jak pro samotný princip ekologického hospodaření, tak i ekonomickou rentabilitu celé ekologické produkce. Pro pěstování jsou vhodné odrůdy s dobrou odnožovací schopností a s dobrou odolností proti chorobám. Odrůdy pšenice špaldy, které budou k vidění na parcelách PRO-BIO s.r.o. jsou prověřené dlouholetým pěstováním a vyznačují se vhodnými vlastnostmi pro ekologické zemědělství.
13:30 – 14:00 Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i.
Přehlídka porostů žita, ovsa, špaldy, jednozrnky a dvouzrnky
Přednáší Ing. Jana Chrpová, CSc.

Představení vybraných odrůdy minoritních obilnin, zkoumaných v rámci evropského projektu HealthyMinorCereals, na kterém se podílí 16 partnerů z 10 zemí, včetně České republiky. V rámci výzkumu jsou vybírány vhodné genetické zdroje, kdy se sleduje a porovnává jejich odolnost k chorobám a suchu, hledá se optimální agronomická praxe jejich pěstování a hodnotí se jejich nutriční hodnota. Minoritní obilniny jsou vhodné zejména pro ekologické zemědělství a zemědělství s nízkými vstupy. Jedná se o druhy obilnin, o které je v dnešní době rostoucí zájem také mezi spotřebiteli, a to pro jejich vysokou nutriční hodnotu.