Kdo hledá, najde...

Aktuality

20.1.2020

Národní průzkum využití biomasy v zemědělství

V rámci projektu Technologické agentury (TA ČR) se Institut Cirkulární Ekonomiky, z. ú. zaměřuje na využití obnovitelných zdrojů v zemědělství. Za tímto účelem vypracovali dotazník o využití biomasy v ČR, v rámci kterého chtějí zmapovat zacházení se slámou a ostatními vedlejšími produkty zemědělské produkce, protože tato data v Česku zcela chybí.

Svaz PRO-BIO byl osloven se žádostí, zda by bylo možné tento dotazník rozeslat členům, aby dosáhli co největšího pokrytí. Jakékoliv dotazy vyřeší telefonicky, viz kontakt níže. Odpovědi budou vyhodnocovat od 28.1.

Link na dotazník je zde: https://docs.google.com/forms/u/2/d/1pOx2ECjUrdGB7KimayUF8KFFHYZ9Ph653K2IIxl0_fk/edit?ts=5e174c28 a nezabere to déle než 10 minut.

PhDr. Dagmar Milerová Prášková
Institut Cirkulární Ekonomiky, z. ú.
Hybernská 4, 110 00 Praha 1
m: 732 667 356
e: dagmar@incien.org
w: www.incien.org