Kdo hledá, najde...

Aktuality

24.5.2022

Národní dotace – náklady uhrazené formou zápočtu

Upozorňujeme žadatele, že v rámci Zásad, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2022 na základě § 1, § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb.,o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, došlo oproti Zásadám pro předchozí roky k vyjmutí původního písmene m) v části A týkající se obecných podmínek. Pro účely dotace nákladů je uznatelný náklad uhrazený také formou zápočtu.

Žadatel jako doklad prokazující nárok na dotaci doloží v takovém případě např. smlouvu o zápočtu nebo dohodu o vzájemném zápočtu, která by měla obsahovat dostatečně průkaznou identifikaci obou smluvních stran a přesnou identifikaci jejich započtených pohledávek. Zápočet musí být v rámci daného dotačního programu realizován do konce sledovaného období.

Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: +420 222 871 620
fax: +420 222 871 765
e-mail: info@szif.cz; www.szif.cz