Kdo hledá, najde...

Aktuality

7.9.2022

Nařízení Komise EU – možnost podat žádost o výjimku a krmit do 5% konvenčního bílkovinného krmiva i starším kategoriím prasat a drůbeže

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2022/1450 ze dne 27. června 2022, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848, pokud jde o používání konvenčního bílkovinného krmiva v ekologické živočišné výrobě v důsledku invaze Ruska na Ukrajinu.

Příloha: Nařízení