Kdo hledá, najde...

Aktuality

17.5.2021

Nařízení a pravidla trhů od 17. května

Trhy se konat mohou, musí ale dodržovat několik hygienických opatřeních.

Dle bodu I/7 Ministerstvo zdravotnictví stanovuje podmínky:

stanovují podmínky pro prodej na tržištích, v tržnicích a v mobilních provozovnách (prodej ve stáncích, v pojízdných prodejnách a prodej z jiných mobilních zařízení) tak, že jejich provozovatelé musí dodržovat následující pravidla:

a) zajistit odstupy mezi stánky, stolky nebo jinými prodejními místy nejméně 2 metry,

b) v jeden čas se na ploše tržiště nebo tržnice nesmí vyskytovat více než 1 osoba na 15 m2 ,

c) umístit nádoby s dezinfekčními prostředky u každého prodejního místa,

d) v případě prodeje pokrmů včetně nápojů určených k bezprostřední konzumaci

i) v případě, že jsou na místě stoly a místa k sezení, provozovatel zajistí, že jsou zákazníci usazeni tak, že mezi nimi je odstup alespoň 1,5 metru, s výjimkou zákazníků sedících u jednoho stolu, přičemž u jednoho stolu sedí nejvýše 4 zákazníci, s výjimkou osob ze společné domácnosti; jedná-li se o dlouhý stůl, lze u něj usadit více zákazníků tak, že mezi skupinami nejvýše 4 zákazníků, s výjimkou osob ze společné domácnosti, je rozestup alespoň 1,5 metru,

ii) provozovatel aktivně brání shromažďování osob ve vzájemné vzdálenosti menší než 1,5 metru, včetně čekací zóny.

Opatření v celém znění