Kdo hledá, najde...

Aktuality

31.1.2017

Nabídka: Uspořádání semináře Dotace pro mladé začínající zemědělce

Dotace z PRV nejsou jen pro velké aneb jak správně připravit žádost o dotaci pro mladé začínající zemědělce (ZČMZ) ve 4. kole PRV 2014 – 2020

 Program:

  1. statistiky žádostí ZČMZ 2. kolo PRV 2014-2020, nejčastější chyby
  2. stručný nástin Pravidel pro 4. kolo PRV 2014-2020, podmínky pro vstup do operace, požadavky a závazky plynoucí z dotace
  3. příprava formuláře žádosti o dotaci (ŽOD) krok po kroku
  4. preferenční body, kde hledat, jak zdůvodnit, na co si dát pozor
  5. příprava povinných a nepovinných příloh ŽOD (vč. stavebního povolení, tabulky minimální velikosti podniku apod.)
  6. veřejné zakázky: druh, hodnota a možnosti výběrových řízení apod.

Bližší informace:

  • součástí ŽOD je příprava rozpočtu projektu, aktivit po celou dobu realizace projektu (4 roky apod.)
  • je nutné dát pozor na přípravu rozpočtu jak v nákladech z dotace, tak nad rámec dotace

Příjem žádostí ZČMZ je plánován na duben 2017

Seminář NENÍ pořádán v rámci PRV, účastnický poplatek 600 Kč/osoba, občerstvení není v ceně

Lektor: Milan Kouřil

Doba konání semináře cca 4-5 hodiny

Kontakt: Milan Kouřil, milan.kouril@centrum.cz, 774 585 169,  Lenka Táborská, taborska.lenka@gmail.com, 608 961 406
Pro Moravu jsou k dispozici tyto termíny: 10/3, 13-14/3, 20-21/3 a 23-24/3