Kdo hledá, najde...

Aktuality

15.4.2024

Nabídka účasti českých firem na prestižním mezinárodním veletrhu BIOFACH 2025

Ministerstvo zemědělství zve české firmy k účasti na společné expozici Ministerstva zemědělství na prestižním mezinárodním veletrhu BIOFACH 2025 (11. – 14. února 2025).

S cílem podpořit české firmy v oblasti bio potravin na evropském i světovém trhu připravuje Ministerstvo zemědělství národní expozici o velikosti 216 m2 na veletrhu BIOFACH na Norimberském výstavišti. Firmy ve společné expozici budou moci kromě vlastního info pultu a vitríny využít i společné zázemí a budou zařazeny v Průvodci expozicí (propagační katalog firem).

Podmínky účasti na stánku MZe:
Účast firem na tomto veletrhu je podporována v rámci dotačního podprogramu 9.H. Podpora účasti na mezinárodních veletrzích a výstavách v zahraničí (částečná úhrada pronájmu výstavní plochy, úhrada registračního poplatku) dle podmínek, jež budou upravovat „Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2025“ – viz podrobné informace v přiloženém dokumentu.

Stavba expozice včetně technického zabezpečení je plně v režii Ministerstva zemědělství, firmy si objednají vlastní plochu o velikosti 8 m2 (ve společné expozici se počítá s účastí max. 17 firem).

Přihlášku k účasti ve společné expozici Ministerstva zemědělství na veletrhu BIOFACH 2025 je nutno zaslat nejpozději do 26. dubna 2024 (viz. Příloha 1 a 2).

Upozorňujeme, že  konečný výběr účastníků ponechán na Ministerstvu zemědělství.