Kdo hledá, najde...

Aktuality

1.10.2021

Nabídka podzimního osevu

Firma PRODEJ-BIO s.r.o. nabízí k podzimnímu osevu následující bioosiva, balení v big-bags 500 kg:
• Pšenice ozimá Centurion C1, potravina, osinatá
• Pšenice ozimá. Bonanza C1, krmná
• Žito ozimé Dankovské Amber C1, liniová osvědčená odrůda

Bližší informace na telefonních číslech 602 421241, 731 658517