Kdo hledá, najde...

Aktuality

14.7.2021

MŽP: aktuality k vlku – kraje mají metodický pokyn od MŽP k stanovení škod

Aktuálně je přislíbeno i doplnění všech HZ do vyplácení škod (vč. jelenovitých). Zároveň se vyjednává o úpravě legislativy v návaznosti na  zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny.

Ceník pro stanovení výše škod na vymezených domestikovaných (hospodářských) zvířatech dle vyhlášky č. 126/2021 Sb.

Druh a kategorie zvířete/ Cena v Kč (bez DPH)

Jehňata a kůzlata do 12 měsíců věku a ostatní jinde neuvedené kat. 150 Kč/kg nebo 3 500 Kč/ks
Bahnice a kozy a neplemenní berani 200 Kč/kg nebo 6 000 Kč/ks
Plemenné bahnice a kozy** 400 Kč/kg nebo 12 000 Kč/ks
Plemenný beran nebo kozel „v odchovu“* 300 Kč/kg nebo 10 000 Kč/ks
Plemenný beran nebo kozel** 15 000 Kč/ks
Dojená ovce s mléčnou produkcí 19 680 Kč/ks
Užitkové tele do 10 měsíců věku – býček 24 000 Kč/ks
Užitkové tele do 10 měsíců věku – jalovice 15 000 Kč/ks
Ceník slouží pro účely výpočtu výše škod na vymezených domestikovaných (hospodářských) zvířatech dle vyhlášky č. 126/2021 Sb., o způsobu výpočtu výše škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy.
Ceny jednotlivých druhů zvířat a jejich kategorií vychází, po projednání s Ministerstvem zemědělství, z údajů Svazu chovatelů ovcí a koz a Českého svazu chovatelů masného skotu k r. 2017
Pozn.:
* Plemeník splňuje požadavky na zařazení do plemenitby (rodiče zapsané do plemenné knihy, splňuje podmínky stanovené radou plemenných knih pro klasifikaci, plemeník byl vybrán do odchovu oprávněnou osobou dle plemenářského zákona).
** Doloženo potvrzením o původu (POP), nově zootechnickým osvědčením (ZO).