Kdo hledá, najde...

Aktuality

29.5.2017

Možnost zapojení do projektu DROMAS

V souvislosti s realizovaným projektem DROMAS (jenž je realizován pod záštitou Evropské kosmické agentury a zabývá se vývojem aplikací využívajících nová družicová data Sentinels), do kterého je Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) zapojen, bych vás chtěl nabídnout účast v tomto projektu a zároveň i požádat o spolupráci při zajištění součinnosti realizovaného projektu. Cílem projektu je vyvinout aplikace, které by umožnily monitoring vývoje vegetace během vegetačního období a detekci anomálií ve vývoji porostu prostřednictvím nových družicových dat, tj. bez nutnosti sběru pozemních dat v terénu.

V rámci projektu hledáme zemědělské subjekty, které hospodaří na travních porostech a byly by ochotny průběžně během roku 2017 podávat prostřednictvím krátké telefonické konzultace nebo prostřednictvím emailu informaci o provedených operacích na jimi vybraných dílech půdních bloků (DPB), na nichž se nacházejí travní porosty/trvalé travní porosty.

Jedná se zejména o následující informace:

  • Druh travního porostu;
  • Termíny provedené seče;
  • Časové období pastvy;
  • Případně další informace o způsobu obhospodařování travních porostů;

Následná komunikace se zemědělskými subjekty v rámci projektu by probíhala prostřednictvím pracovníka SZIF nebo alternativně prostřednictvím pracovníka společnosti GISAT, která je technickým řešitelem výše zmiňovaného projektu, a to dle preferencí zemědělského subjektu.

Poskytnutá data nebudou předávána třetím osobám a budou využita výhradně pro projektové aktivity.

V případě dotazů se prosím obraťte na Ing. Lucii Šavelkovou, Ph.D. (lucie.savelkova@szif.cz), tel. 724 308 570.

V případě zájmu vašich členů o účast na tomto projektu bych Vás  chtěl požádat o zaslání kontaktů zemědělských subjektů, které by byly ochotny poskytnou součinnost realizovanému projektu na email lucie.savelkova@szif.cz  a to pokud možno do  31.5.2017.

V případě, pokud by jste o projektu DROMAS chtěli získat  podrobnější informace obraťte se na mne nebo na ing. Lucii Šavelkovou, která koordinuje účast SZIF v tomto projektu, rádi  Vám tyto informace poskytneme.