Kdo hledá, najde...

Aktuality

17.10.2018

Mladí zemědělci dostanou dvakrát vyšší sazbu na svá pole než loni. Ministr Toman schválil výši sazeb některých přímých plateb pro rok 2018

Ministr zemědělství Miroslav Toman schválil sazbu pro jednotnou platbu na plochu
zemědělské půdy (SAPS) a sazbu platby pro mladé zemědělce na rok 2018. Obojí oproti
minulému roku vzroste. V letošním roce budou vyplaceny zálohy na SAPS ve výši 70 %.
Ministr zemědělství Miroslav Toman schválil některé sazby přímých plateb pro rok 2018. Jde
o sazbu SAPS ve výši 3 388,15 korun na hektar (loni 3 377,73 korun na hektar). Sazba pro
mladé zemědělce se dvojnásobně zvýšila na 1 694,08 korun na hektar (loni 844,43 korun
na hektar).
„Evropské předpisy nově umožnily vyplatit mladým zemědělcům až dvojnásobnou částku
oproti předchozím rokům. Toho jsme využili v maximální možné míře, protože podpora
začínajících zemědělců patří k dlouhodobým prioritám našeho úřadu. Potřebujeme generační
obměnu a usnadnit start těm, kteří u nás se zemědělstvím začínají, “ řekl ministr Toman.
Platby SAPS dostávají v České republice zemědělci na přibližně 3,5 milionů hektarů, platba
pro mladé zemědělce se bude týkat zhruba 112 tisíc hektarů zemědělské půdy.
Vzhledem k nepříznivému počasí letošního roku, kdy čeští zemědělci museli nést dopady
sucha, a tím se v některých sektorech zemědělské výroby dostali do obtížné finanční situace,
využije Česká republika možnosti poskytnout zálohy na SAPS ve výši 70 %. Platební agentura
Ministerstva, Státní zemědělský intervenční fond, začne vydávat rozhodnutí o výplatách SAPS
23. října, a to nejprve pro drobné zemědělce, kteří dostávají dotace do 2 000 eur (necelých 52
tisíc korun). Ostatním začne vyplácet příspěvek o několik dnů později. Důvodem je, že
Evropská komise zatím neschválila nový návrh tzv. finanční disciplíny, která se uplatňuje vůči
zemědělcům pobírajícím více než 2 000 eur.
SAPS je jednou z nejvýznamnějších zemědělských plateb. Mohou ji dostat zemědělci, kteří
obhospodařují minimálně 1 hektar orné půdy, travního porostu nebo trvalé kultury. Poskytnutí
SAPS je mimo jiné podmíněno evidencí půdy v tzv. LPIS, řádným obhospodařováním,
dodržováním podmínek dobrého zemědělského a environmentálního stavu a povinných
požadavků na hospodaření. Platí se z rozpočtu Evropské unie.
Platba pro mladé zemědělce je podpora zemědělců do 40 let a poskytuje se po dobu pěti let
od zahájení zemědělského podnikání jako příspěvek k platbě SAPS ve výši 50 % sazby SAPS
(dříve pouze 25 %). Maximální výměra, na kterou lze platbu poskytnout, je 90 hektarů
zemědělské půdy. Platí se z rozpočtu Evropské unie.
Vojtěch Bílý
tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství