Kdo hledá, najde...

Aktuality

21.3.2022

Ministr zemědělství: V Evropské unii je a bude dostatek potravin, zemědělcům v těžkém období pomůže mimořádná finanční podpora

Tisková zpráva – Situace na zemědělských trzích, zejména po ruské invazi na Ukrajinu, a dopady války na potravinové zabezpečení ve světě byly hlavními tématy zasedání Rady pro zemědělství a rybářství v Bruselu. Části diskuze se na dálku zúčastnil i ukrajinský ministr zemědělství, který informoval o aktuální situaci. Na základě podnětů členských států Evropská komise (EK) představila podpůrná opatření pro zemědělce, včetně mimořádné finanční pomoci pro nejvíce ohrožená odvětví. Česko zastupoval ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL).

„Velice si cením účasti ukrajinského ministra zemědělství Romana Leščenka na našem zasedání. Pan ministr nás informoval o aktuální potravinové situaci a stavu zemědělství na Ukrajině. Ujistili jsme ho, že představitele i občany Ukrajiny podporujeme a nadále budeme nápomocni. Jde nám o to, abychom společně zabezpečili potraviny pro všechny obyvatele Evropy, a to včetně Ukrajinců,“ řekl ministr zemědělství Zdeněk Nekula.

Situace v řadě zemědělských sektorů je složitá, a to nejen kvůli ruské invazi na Ukrajinu. Zemědělci se potýkají s vysokými cenami zemědělských komodit, vstupních surovin, hnojiv a energií. EK proto navrhla mimořádnou finanční podporu pro nejvíce postižená odvětví. Opatření se týká všech členských států a začne platit už tento týden.

„Je opravdu velkým úspěchem, že členské státy mimořádnou pomoc nakonec získají. O speciální finanční podporu pro postižené sektory jsme žádali opakovaně a jsem rád, že k tomu nakonec dojde. Česká republika bude mít z evropských zdrojů k dispozici více než 270 milionů korun, které využije například do sektoru prasat nebo pro pěstitele jablek. O detailech podpory budeme na Ministerstvu ještě diskutovat,“ uvedl ministr Nekula.

K ulehčení ekonomické situace zemědělců pomůže také letošní navýšení záloh na přímé platby z 50 na 70 procent. Ministr Nekula uvítal také možnost využití úhoru pro produkci pícnin a bílkovinných plodin.

„Chceme, aby v této době zemědělci využívali maximum půdy pro produkci potravin. Proto plochy, které se dosud povinně musely nechávat ladem, budou moci použít na pěstování zemědělských plodin, pastvu či pěstování bílkovinných plodin nebo pícnin pro zvířata,“ řekl ministr Nekula.

Ministři se také shodli, že je důležité zachovat vnitřní trh a volný pohyb zboží v Evropské unii. Zároveň by EU měla prosazovat volný obchod i na mezinárodní úrovni. V tomto ohledu má spolu se svými mezinárodními organizacemi důležitou roli, zejména z hlediska zajištění potravinové a sociální stability ve světě.

Dalším tématem zasedání bylo schvalování strategických plánů společné zemědělské politiky. Členské státy začátkem roku odeslaly své návrhy rozdělení evropských dotací pro zemědělce na nové období, které EK nyní hodnotí.

„Z mého pohledu je teď důležitý rychlý postup při vypořádávání všech připomínek a ochota všech stran pracovat rychle a flexibilně. Zdůraznil jsem, že je opravdu nutné, aby Strategický plán byl schválen co nejdříve tak, abychom od příštího roku mohli zemědělcům vyplácet všechny podpory,“ řekl ministr zemědělství Nekula.

Ministři dále jednali například o používání přípravků na ochranu rostlin, o populaci velkých šelem nebo o zvýšení cen paliv pro rybolovná plavidla. Ministr Nekula se v rámci jednání sešel také se svými protějšky ze Švédska a Nizozemska.

 

Vojtěch Bílý, tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství