Kdo hledá, najde...

Aktuality

16.7.2018

Ministr zemědělství Toman v Bruselu: Evropská unie by měla navrhnout mnohem větší zjednodušení Společné zemědělské politiky

Pravidla Společné zemědělské politiky, která určují zemědělské směřování všech
členských států EU, by měla být v budoucnu jednodušší, než v současnosti navrhuje
Evropská komise. Řekl to na dnešním jednání Rady pro zemědělství a rybářství
v Bruselu ministr zemědělství Miroslav Toman.
„Zemědělci v celé Evropské unii od nás čekají především snížení byrokratické zátěže, která
jim někdy zbytečně komplikuje život. Chceme mít větší kompetence rozhodovat na národní
úrovni, abychom mohli lépe reagovat na národní specifika a potřeby,“ uvedl ministr Miroslav
Toman.
V minulosti se například kvůli nadměrné byrokracii a nárůstu správních nákladů neosvědčilo
povinné prokazování, že je někdo „aktivní zemědělec“. Proto byla zrušena povinnost toto
pravidlo dodržovat. Nyní Komise prosazuje podobnou podmínku: povinné prokazování
„skutečného zemědělce“.
„Každý členský stát si přitom pravidla pro to, kdo je skutečný zemědělec, bude moci nastavit
individuálně. V každé zemi EU tedy mohou mít naprosto rozdílné parametry. V takovém
případě by tedy bylo nejlepší, kdyby ani nebylo povinné tuto podmínku zavádět a jednotlivé
státy by ji přijaly pouze, když by se k tomu rozhodly dobrovolně,“ uvedl ministr Toman.
Podobně rozhodnutí o zavedení stropu u přímých plateb pro velké zemědělské podniky by
mělo být dobrovolné a na některé platby by se žádný strop vztahovat neměl. Pokud by se
limit na platby týkal i plateb pro ekologické zemědělství nebo citlivé komodity, kde mají
zemědělci vyšší náklady, bylo by to zcela proti smyslu těchto podpor. Mnoho podniků by na
podporu nedosáhlo a do programu na ochranu životního prostřední by se vůbec nezapojily,
což by bylo v rozporu s cíli navržené reformy. Navrhované zastropování by se u nás týkalo
zhruba tří čtvrtin celkové výměry zemědělské půdy. Zástupci České republiky proto přivítali
iniciativu ministrů Německa a Franci usilující o dobrovolné zastropování a zachování
adekvátních rozpočtových prostředků na budoucí Společnou zemědělskou politiku.
Konkrétní detaily předložených legislativních návrhů k Společné zemědělské politice
projedná ministr Toman osobně s komisařem pro zemědělství a rozvoj venkova Hoganem na
jejich bilaterálním setkání v září.
Ing. Václav Tampír
vedoucí tiskového oddělení