Kdo hledá, najde...

Aktuality

12.10.2022

Ministr zemědělství: Rušíme nepoužívané zákony a odbouráváme zbytečnou byrokracii

Ministerstvo zemědělství předložilo na jednání vlády návrh na zrušení zákona o zemědělských skladních listech a zemědělských veřejných skladech, jehož cílem je zrušit nepoužívanou právní úpravu. Tento zákon se používal pouhé tři roky po schválení, což bylo v roce 2000, pak již jen sporadicky a naposledy před čtrnácti lety.

„Naším návrhem naplňujeme Programové prohlášení vlády, ve kterém je, že zrušíme, co je v českém právu zbytečné nebo přestalo dávat smysl, a to povinnosti, razítka i samotné zákony. A právě jedním takovým je zákon o zemědělských skladních listech a zemědělských veřejných skladech. Snažíme se tím odbourávat zbytečnou byrokracii a ulehčit práci zemědělcům,“ řekl ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL).

Kromě zrušení samotného zákona a jeho prováděcí vyhlášky, kterou se určují druhy zemědělského zboží, na něž je možné vystavovat zemědělské skladní listy, a podmínky pro provozování zemědělských veřejných skladů, dojde k souvisejícím změnám i v zákoně o komoditních burzách, a v zákoně o správních poplatcích. Změny budou spočívat ve zrušení částí ustanovení těchto zákonů, ve kterých se na zemědělské skladní listy a zemědělské veřejné sklady odkazuje.

Navrhovaná účinnost zrušení zákona a souvisejících změn je 1. ledna 2024. Hlavním podnětem pro navržení zákona o zemědělských skladních listech a zemědělských veřejných skladech byla situace na konci devadesátých let minulého století v oblasti bankovních úvěrů. Hlavní zdroj pro možnost poskytování bankovních úvěrů pro zemědělské prvovýrobce a osoby podnikající v navazujících oborech, tj. formou zástavy nemovitostí, byl plně vyčerpán, a to i v důsledku poklesu cen nemovitostí a jejich nízké likviditě. Cílem tohoto zákona bylo rozšířit možnost financování zemědělského sektoru, a to zavedením dalšího obchodovatelného nástroje krytého vybranými zemědělskými produkty, které by umožnily výrobcům i obchodním organizacím působícím v zemědělském sektoru dávat finančním
ústavům záruky za poskytované úvěry, které by tyto finanční ústavy přijímaly. Tímto instrumentem se staly zemědělské skladní listy jakožto cenné papíry, které byly oprávněny vydávat jen zemědělské veřejné sklady působící na základě povolení Ministerstva zemědělství.

Vojtěch Bílý, tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství