Kdo hledá, najde...

Aktuality

24.5.2022

Ministr zemědělství: Pro posílení výroby potravin podporujeme větší flexibilitu společné zemědělské politiky i v roce 2023

Tisková zpráva – Aktuální situace na komoditních trzích, ovlivněná zejména válkou na Ukrajině, a akční plán na vytvoření dopravních koridorů mezi Evropskou unií a Ukrajinou, které mají usnadnit vývoz zemědělských produktů, byly hlavními tématy zasedání Rady pro zemědělství a rybářství v Bruselu. Ministři jednali také o očkování proti ptačí chřipce jako doplňkovém nástroji pro prevenci a tlumení této choroby.

„Situace na komoditních trzích je i nadále velmi složitá. Vysoké ceny zemědělských komodit mají zásadní dopad na potravinářský průmysl a vytvářejí tlak na růst cen potravin. Znepokojující je i pokračující nárůst cen hnojiv a jejich omezená dostupnost, proto velmi oceňuji mimořádnou finanční pomoc pro nejvíce postižená odvětví. Vzhledem k pokračujícím negativním trendům na komoditních trzích a v zájmu zachování potravinového zabezpečení podporujeme další flexibilitu ve společné zemědělské politice i v roce 2023. Jsem rád, že byl vytvořen akční plán, který by měl usnadnit vývoz zemědělských produktů z Ukrajiny,“ řekl ministr zemědělství Zdeněk Nekula.

Česká republika podporuje možnost, aby v důsledku pokračujícího negativního trendu na zemědělských trzích a v zájmu zachování potravinového zabezpečení bylo odloženo až do roku 2024 plnění tzv. GAEC 7 – rotace plodin, kdy na stejném pozemku nesmí být pěstovaná stejná plodina dva roky po sobě. „Z důvodu posílení produkce považujeme za vhodné zmírnit požadavek vyčlenění neprodukčních ploch na orné půdě. I do budoucna je podle nás potřebné reagovat na vzniklou situaci přijímáním mimořádných opatření, která zajistí ekonomicky udržitelnou produkci potravin,“ uvedl ministr Nekula.

Evropská komise v polovině května vydala akční plán k vytvoření tzv. dopravních koridorů mezi EU a Ukrajinou, aby se usnadnil vývoz zemědělských surovin a produktů a oboustranný obchod. Reagovala tak na ruskou blokádu ukrajinských přístavů v Černém moři. Účelem je vytvořit náhradní trasy využívající všechny druhy dopravy a umožnit vývoz ukrajinského zboží, kterého je aktuálně ve skladech 25 až 30 milionů tun.

Dalším z témat zasedání bylo očkování proti ptačí chřipce. Zavedení preventivní a nouzové vakcinace Česká republika podporuje a považuje ji společně s účinnou biologickou bezpečností za efektivní nástroj prevence a kontroly šíření této nákazy. „Navržené závěry mají naši podporu. Předpokládáme, že za našeho předsednictví budeme v dalším rozpracování této problematiky pokračovat,“ řekl ministr zemědělství Nekula. V České republice letos veterináři naočkovali asi 800 geneticky cenných hus, aby zabránili zavlečení nákazy do chovu.

Ministři také jednali například o novém legislativním rámci EU pro pozitivní seznam zájmového chovu zvířat nebo o budoucnosti ochrany půdy v EU. Ministr Nekula se v rámci jednání Rady setkal s eurokomisařem pro zemědělství Januszem Wojciechowským a se svými protějšky z Finska, Estonska a Itálie.

 

Vojtěch Bílý, tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství