Kdo hledá, najde...

Aktuality

8.2.2022

Ministr zemědělství: Naším cílem je udržitelnější a ekologičtější zemědělství

Tisková zpráva – Udržitelné uhlíkové cykly, tzv. uhlíkové zemědělství, byly hlavním tématem neformálního zasedání Rady ministrů zemědělství ve Štrasburku. Jde o používání zemědělských postupů, které odstraňují oxid uhličitý z atmosféry. Ministerstvo zemědělství v této otázce úzce spolupracuje s Francií a Švédskem v rámci tříčlenné skupiny (tzv. předsednického tria).

„Jsem rád, že můžeme společně s Francií pracovat na přechodu k udržitelnějšímu a ekologičtějšímu zemědělství. Uhlíkové zemědělství vnímám jako velmi užitečné. Je třeba, aby zemědělci využívali co nejvíc přírodní a technologická řešení s ohledem na životní prostředí, a to bychom měli v rámci Společné zemědělské politiky odměňovat,“ řekl ministr zemědělství Zdeněk Nekula.

Odstraňování oxidu uhličitého z atmosféry přispívá ke zlepšení životního prostředí. Uhlíkové zemědělství tak pomůže splnit cíle nových strategií (např. Farm to Fork) a dalších politik Evropské unie. K udržitelné produkci potravin v Evropě bude třeba využívat co nejšetrnější postupy v zemědělství. Jde především o ukládání uhlíku a biomasy do půdy. V této oblasti je také velmi důležité hospodaření v lesích, kde je nutné klást důraz především na zalesňování půdy, zlepšení odolnosti obnovy lesů apod.

Uhlíkové zemědělství zahrnuje například zalesňování respektující ekologické principy, agrolesnictví, pěstování krycích plodin, šetrné zpracování půdy, zvýšenou ochranu krajinných prvků, zatravnění orné půdy, obnovu mokřadů a další.

„Jsem si vědom, že mnoho zemědělců už nyní tyto postupy využívá a hospodaří udržitelně a patří jim za to velký dík. Zároveň šetrnější hospodaření musí zajistit dostatek potravin za přijatelné ceny pro spotřebitele, což není vždy lehký úkol,“ uvedl ministr Nekula.

Kromě neformálního jednání o uhlíkovém zemědělství navštívili ministři zemědělství EU v rámci pracovní cesty ve Štrasburku vinici s rezistentními odrůdami révy vinné nebo farmu s nízkouhlíkovým hospodařením.

Vojtěch Bílý, tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství