Kdo hledá, najde...

Aktuality

31.7.2018

Ministr Toman: Chci, aby protierozní vyhláška nabyla účinnosti bez zbytečných průtahů

Příprava protierozní vyhlášky, spolupráce při odstraňování kůrovcové kalamity, stav
venkovské infrastruktury a v neposlední řadě zadržování vody v krajině byly
nejdůležitějšími body dnešního jednání ministra zemědělství Miroslava Tomana se
zástupci Sdružení místních samospráv ČR (SMS ČR).
SMS ČR považuje za velmi důležité urychleně připravit protierozní vyhlášku a zachovat její
přísnost. Jejím smyslem je jednak zastavit vysychání krajiny a jednak ochrana obcí před
důsledky eroze zemědělské půdy. „Plně chápu požadavky místních samospráv na přísnou
legislativní úpravu, jednám o tom s ministrem životního prostředí Richardem Brabcem. Chci,
aby protierozní vyhláška bez zbytečných průtahů nabyla účinnosti a byla kompromisem mezi
zemědělci a místní samosprávou, který povede k rozvoji života i hospodářské činnosti
venkovských oblastí,“ řekl ministr Miroslav Toman.
„Nevhodné hospodaření na zemědělské půdě způsobuje erozi a bleskové záplavy, které
působí obcím i jejich obyvatelům značné škody. Navíc při tom dochází k rychlému odtoku vody
z krajiny, což je z dlouhodobého hlediska krajně nežádoucí,“ uvedl europoslanec a předseda
SMS ČR Stanislav Polčák.
Jeho slova potvrzuje starosta Němčovic Karel Ferschmann, který se schůzky na Ministerstvu
za SMS ČR rovněž zúčastnil. „Naše obec byla v posledních šesti letech tímto způsobem
zaplavena již třikrát, takže s tímto jevem máme bohaté osobní zkušenosti. Apelovali jsme proto
na pana ministra, aby se jeho resort vrátil k té verzi protierozní vyhlášky, která přísněji posuzuje
to, jaké plodiny se mohou na jakém typu terénu pěstovat,“ řekl Ferschmann.
Zástupci obcí jednali s ministrem Tomanem také o boji s kůrovcovou kalamitou. V majetku
obcí je řada lesů, proto je nezbytná i spolupráce s Ministerstvem zemědělství, stejně jako
otázky kompenzací za odstraňování škod způsobených kůrovcem.
V roce 2017 se uskutečnila rovněž první etapa projektu GIS SMS a mapování veřejné
infrastruktury v obcích, kdy bylo zmapováno 5400 km místních komunikací a 2200 mostů. Tato
první etapa jasně ukázala, že mnohé komunikace i mosty jsou v havarijním stavu. Ministr
Miroslav Toman přislíbil podporu obcí. „Úkolem Ministerstva zemědělství je i rozvoj a obnova
venkova a v této souvislosti je potřeba vyčlenit v rámci dotačních titulů také peníze na opravy
infrastruktury. O této podpoře budu jednat s představiteli Ministerstva pro místní rozvoj,“ uvedl
ministr Toman.
Václav Tampír
vedoucí Tiskového oddělení Ministerstva zemědělství