Kdo hledá, najde...

Aktuality

7.3.2022

Ministr Nekula po jednání resortního krizového štábu: Produkce potravin je v ČR zajištěná, omezení vývozu z Ukrajiny na nás nemá přímý dopad

Tisková zpráva – České zemědělství a potravinářství není ohrožené přímými dopady válečného konfliktu na Ukrajině, zásobování potravinami je plynulé a nehrozí jejich nedostatek. Připraveny jsou i jarní práce v zemědělství. Problémem jsou však rostoucí ceny energií, hnojiv a dalších vstupů, které se mohou promítnout do cen potravin. Stejně tak rostou ceny některých zemědělských komodit na celoevropském trhu. Tato a další témata řešil dnes večer krizový štáb Ministerstva zemědělství (MZe).

„Chci zejména v těchto dnech ocenit každodenní práci našich zemědělců a potravinářů. Díky nim nemusíme mít obavy z nedostatku potravin. Například většina mlýnů má dostatečné zásoby obilovin až do další sklizně, navíc jsme dlouhodobě u obilovin soběstační. Zásadní problémy nejsou ani s dovozem ostatního zboží a potravin. Přestože Ukrajina vývoz některých zemědělských komodit omezila či zakázala, z pohledu České republiky jde o minimální podíl na dovozu,“ řekl ministr zemědělství Zdeněk Nekula.

Pokud jde o zemědělskou prvovýrobu, jsou nyní největším problémem rostoucí ceny energií, které se promítají například i do cen hnojiv. Dle aktuálních údajů, které má MZe k dispozici, mají hnojiva alespoň na část sezony zajištěny zhruba tři čtvrtiny zemědělců. Nemělo by to tedy ovlivnit jarní práce. Aktuálně se však některé firmy potýkají s nedostatkem pracovníků. To MZe řeší i ve spolupráci s ostatními resorty.

Potravinářská výroba se mimo rostoucích cen energií vyrovnává také s rostoucími cenami zemědělských komodit. Přestože omezení vývozu z Ukrajiny nedopadá na ČR přímo, ovlivňuje ceny na světových burzách s komoditami, na rekordní úrovni je cena potravinářské pšenice (až 9000 Kč/t) nebo řepky (až 19 000 Kč/t). Kromě potravinářství mají rostoucí ceny obilovin dopad také na živočišnou výrobu, zejména na růst cen krmných směsí pro sektor prasat a drůbeže. Tématu rostoucích cen energií se bude věnovat vláda. Na vládní úrovni bude chtít ministr Nekula otevřít také otázku úpravy zásob ve skladech Státních hmotných rezerv.

„Pokud jde o osevní plochy, meziročně u nás vzrostly plochy obilovin zhruba o deset procent. Případné navýšení ploch přichází v tuto chvíli v úvahu u jarního výsevu, například u jarní pšenice, slunečnice nebo sóji. Naopak s ohledem na sankce uvalené na Rusko očekáváme snížení osevních ploch máku, protože zhruba třicet procent naší produkce vyvážíme právě do Ruska,“ uvedl ministr Nekula.

Vzhledem k jednotnému evropskému trhu bude MZe dopady války na Ukrajině řešit také na jednání Rady ministrů zemědělství. Evropská unie (EU) je jako celek v produkci obilovin soběstačná,

„Budeme se bavit o možnostech využití neprodukčních ploch pro pěstování například bílkovinných plodin a o dalších možnostech potravinového zabezpečení. V některých evropských zemích se objevují i úvahy o možném omezení vývozu. To vše jsou témata, která je nutné řešit na celoevropské úrovni,“ řekl ministr Nekula.

 

Vojtěch Bílý, tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství