Kdo hledá, najde...

Aktuality

8.12.2022

Ministerstvo zemědělství zveřejnilo pravidla pro čerpání národních dotací v příštím roce. Zemědělci a potravináři tak získají více než 2,7 miliardy korun

Tisková zpráva – Ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL) schválil Zásady pro poskytování národních dotací v roce 2023. Z celkem 2,739 miliard korun směřuje do živočišné výroby 1,88 miliardy, do rostlinné výroby 305 milionů, do potravinářství 356 milionů a na ostatní aktivity, jako je například vzdělávání a poradenství, 198 milionů korun.

Národní podpory v zemědělství jsou určeny na programy zaměřené proti rozšiřování nebezpečných nákaz hospodářských zvířat nebo na dobré životní podmínky v chovech. Další programy zajištují zlepšení genetického potenciálu hospodářských zvířat či podporou včelařství a rybníkářství. Peníze jsou připraveny na ozdravování polních plodin, ovocné sady nebo budování kapkových závlah. Podporu mohu získat také potravinové banky, nevládní organizace nebo obce, které mají v náhradní péči zvířata.

„V roce 2023 budou národní zemědělské dotace nižší než letos, protože musíme vycházet z aktuálních možností státního rozpočtu. Tyto dotace ale nejsou jediný zdroj podpory z národních zdrojů. Další příspěvky mohou zemědělci a potravináři získat z Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu, protože tomu jsme na příští rok rozpočet o jednu miliardu navýšili. Tyto peníze tak pomohou žadatelům například s nákupem zemědělských strojů, půdy nebo s náklady na pojištění. Navíc budeme ještě průběžně hledat další zdroje, kterými národní programy dodatečně posílíme, třeba z nespotřebovaných výdajů rozpočtu ministerstva nebo z úspor,“ řekl ministr zemědělství Zdeněk Nekula.

Programy pro rok 2023 navážou na programy z minulých let. Pravidla pro žadatele rovněž udržují kontinuitu s předešlými zásadami. Změna vycházející vstříc žadatelům nastala u data podání žádosti. Pro všechny programy začne nyní platit, že šanci na uznání dotace budou mít i žádosti, které přijdou po termínu. Pokud podá zájemce žádost později o 15 dní, bude mu dotace zkrácena o 3 %, u zpoždění do 30 dní to bude 5 %. Doposud toto pravidlo pro všechny programy neplatilo a opožděné žádosti byly zamítány. V případě nedostatku prostředků si Ministerstvo vyhrazuje možnost některé podprogramy s ohledem na jejich účelnost a efektivitu nerealizovat.

 

Národní dotace v zemědělství pro rok 2023 ZDE