15.8.2019

MZe skrze E-ZAK zveřejnilo veřejnou zakázku na Propagační kampaň na podporu biopotravin a ekologického zemědělství . Termín podání nabídek je stanoven na 12. 9.2019. Více informací na odkazu: https://zakazky.szif.cz/contract_display_52.html