Kdo hledá, najde...

Aktuality

15.12.2023

Ministerstvo zemědělství v příštím roce poskytne 50 milionů korun na údržbu drobných kulturních a venkovských staveb

Tisková zpráva — Ministerstvo zemědělství má na příští rok připraveno 50 milionů korun na dotační program Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků II. Jeho cílem je přispět k zachování charakteristického rázu venkova, a tím pomoct i ke zvýšení turistické atraktivnosti a oživení venkovského prostoru.

„Dotační program na údržbu a obnovu kulturních a venkovských prvků existuje již od roku 2016 a každoročně je o něj velký zájem. Letos jsme upravili pravidla příjmu žádostí tak, aby je mohli žadatelé registrovat po dobu dvou týdnů. Po jejich vyhodnocení budou moci žadatelé předložit vybrané žádosti Ministerstvu zemědělství. Novinkou je elektronický příjem žádostí i příloh a rovněž dva režimy spolufinancování poskytnuté dotace, a to v závislosti na velikosti obce.“ řekl ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL).

Alokace 50 milionů korun je určená na údržbu, obnovu nebo opravu drobných venkovských staveb, které neslouží k osobnímu užívání nebo podnikání a stojí v obcích do 2 000 obyvatel, případně v místní části obce do 500 obyvatel, pokud má obec od 2 001 do 5 000 obyvatel. Jde o objekty typu kapličky, zvoničky, křížové cesty, boží muka, smírčí a jiné kříže, exteriérové sochy a sousoší nebo hřbitovy a hřbitovní zdi.

U obcí s počtem obyvatel do 2 000 může být výše dotace maximálně 70 % skutečně vynaložených způsobilých výdajů projektu. U obcí s počtem obyvatel od 2 001 do 5 000 může být výše dotace maximálně 60 % skutečně vynaložených způsobilých výdajů projektu. V obou případech to může být nejméně 15 tisíc a nejvíce 300 tisíc korun. Žadateli mohou být obce, spolky, nadace, nadační fondy, zájmová sdružení, obecně prospěšné společnosti, vlastníci a uživatelé staveb nebo pozemků.

Od 1. do 14. února 2024 bude probíhat registrace žádostí v rámci výzvy Údržba a obnova stávajících kulturních prvků venkovské krajiny I, a to prostřednictvím Jednotného dotačního portálu.

Podrobné podmínky k dotačnímu programu najdete zde.

 

Vojtěch Bílý

tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství