Kdo hledá, najde...

Aktuality

3.10.2018

Ministerstvo zemědělství spouští 7. kolo hlavního zemědělského programu. Mezi žadatele rozdělí 3 miliardy korun. Půjdou i na obnovu lesů

Od 9. října startuje 7. kolo Programu rozvoje venkova 2014-2020, pro žadatele jsou
připraveny 3 miliardy korun. Zájemci mohou začít žádat i o příspěvky v celkové výši 136
milionů korun ze 13. výzvy Operačního programu Rybářství 2014-2020.
Dotaci z Programu rozvoje venkova bude možné získat na investice do zemědělských
podniků, potravinářské projekty, preventivní opatření v lesích, obnovu lesních porostů
po kalamitách, investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin, lesnickou techniku,
nebo na projekty spolupráce.
Žádosti budou přijímány na:

Vzdělávací akce 30 000 000
Investice do zemědělských podniků 2 000 000 000
Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů 550 000 000
Zavádění preventivních opatření v lesích 17 000 000
Obnova lesních porostů po kalamitách 100 000 000
Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin 50 000 000
Technika a technologie pro lesní hospodářství 150 000 000
Sdílení zařízení a zdrojů 70 000 000
Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých
dodavatelských řetězců a místních trhů 20 000 000
Horizontální a vertikální spolupráce při udržitelném zajišťování
biomasy pro výrobu energie a v průmyslových procesech 5 000 000

V OP Rybářství mohou žadatelé získat dotaci například na technologický rozvoj rybářských
podniků, jejich modernizaci, zvýšení konkurenceschopnosti, zavádění nových nebo
vylepšených produktů nebo na zakládání organizací producentů. Celkem tak ve formě dotací
může sladkovodní rybářství získat 136 milionů korun.
Žádosti o dotace z Programu rozvoje venkova i OP Rybářství mohou zájemci zasílat
prostřednictvím Portálu farmáře od 9. do 30. října 2018.
Vojtěch Bílý
tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství