Kdo hledá, najde...

Aktuality

8.11.2023

Ministerstvo zemědělství poskytne zemědělcům z národních zdrojů 2,5 miliardy korun. Vláda projednala národní dotace pro zemědělství na rok 2024

Tisková zpráva — V příštím roce získají zemědělci a potravináři z národního rozpočtu 2,5 miliardy korun. Z toho více než 1,8 miliardy podpoří živočišnou výrobu, téměř 350 miliónů rostlinnou výrobu, 100 miliónů je určeno pro potravinářství a téměř 200 miliónů na ostatní aktivity, jako je například vzdělávání a poradenství. Materiál o národních dotacích připravený Ministerstvem zemědělství dnes projednala vláda.

„I přes nutné úspory schválené vládou jsme zachovali většinu dotačních programů a podpora bude v příštím roce ve srovnatelné výši jako letos. Hlavní struktura zemědělských dotací zůstane stejná, a proto můžeme kontinuálně pokračovat v podpoře našeho zemědělství a potravinářství jako v předešlých letech,“ řekl ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL).

Dotace do zemědělství pro rok 2024 (viz přehled níže) obsahují programy zaměřené proti rozšiřování nebezpečných nákaz hospodářských zvířat (např. Nákazový fond), programy nezbytné pro udržení a rozvoj jednotlivých komodit (např. zlepšování genetického potenciálu hospodářských zvířat, podpora včelařství), programy na podporu ozdravování polních a speciálních plodin (např. podpora prevence šíření chorob přenosných osivem či sadbou, podpora šlechtitelské činnosti a genetických zdrojů) a agroenvironmentální programy (např. biologická a fyzikální ochrana jako náhrada chemické ochrany rostlin, budování kapkových závlah, podpora restrukturalizace ovocných sadů).

MZe mezi programy na příští rok zařadilo i Rámcový program pro řešení rizik a krizí v zemědělství, který může být spuštěn v případě přírodních pohrom a průmyslových havárií.

Programy slouží k podpoře restrukturalizace a zvýšení konkurenceschopnosti českého agrárního sektoru. Dotace bude opět vyřizovat a proplácet platební agentura MZe Státní zemědělský intervenční fond, s výjimkou programu Genetické zdroje, který zprostředkovává MZe. Podrobné podmínky pro podávání žádostí a přiznávání dotací zveřejní MZe podle předpokladu do konce letošního roku.

 

Přehled národních dotací pro rok 2024

 

Název programu

 

 rok 2024
dotace k hospodář. výsledku

(neinvestiční)

dotace na pořízení dlouhodobého hmotného majetku

(kapitálové výdaje)

tis. Kč tis. Kč
Podpora včelařství 37 000
Podpora vybudování kapkové závlahy v ovocných sadech, chmelnicích, vinicích a ve školkách 35 000
Podpora restrukturalizace ovocných sadů 70 000
Podpora restrukturalizace ovocných sadů v režimu ekologického zemědělství 10 000
Udržování a zlepšování genetického potenciálu vyjmenovaných hospodářských zvířat 230 000
Podpora ozdravování polních a speciálních plodin 192 000 18 000
Genetické zdroje 85 000
Nákazový fond 789 800
Poradenství a vzdělávání 135 000 700
Podpora evropské integrace nevládních organizací 22 000
Podpora technologických platforem v působnosti rezortu MZe 13 500
Podpora mimoprodukčních funkcí rybníků 60 000
Podpora mimoprodukčních funkcí rybářských revírů 15 000
Podpora činnosti potravinových bank a dalších subjektů s humanitárním zaměřením 69 000 26 000
Podpora na účast producentů a zpracovatelů zemědělských produktů v režimech jakosti Q CZ 20 000
Zlepšení životních podmínek v chovu hospodářských zvířat 672 000
Rámcový program pro řešení rizik a krizí v zemědělství 0

*)

2 340 300 159 700
C e l k e m 2 500 000

*) Prostředky na program budou stanoveny na základě příslušného usnesení vlády ČR.

 

Vojtěch Bílý, tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství