Kdo hledá, najde...

Aktuality

31.1.2023

Ministerstvo zemědělství pomůže menším obcím opravit dlouho chátrající drobné venkovské památky

Tisková zpráva – Ministerstvo zemědělství zítra ráno v 8 hodin otevře příjem žádostí o dotaci na údržbu a obnovu venkovských památek. Celkem je pro letošek na tuto podporu přichystáno téměř 36 milionů korun. Obce, spolky, nadace i vlastníci mohou požádat o příspěvek například na obnovu nebo opravu kapličky, křížové cesty, zvoničky, božích muk, kříže, venkovních soch nebo hřbitovní zdi.

„Drobné stavby jako jsou kapličky, zvoničky nebo boží muka dotvářejí charakter našeho venkova, a přitom na ně často v obecní pokladně nezbývá dost peněz. Program Ministerstva zemědělství pomáhá obcím zabránit chátrání těchto často nenápadných ale důležitých památek. Snahou je zachovat historický ráz vesnic, podnítit turistický ruch a zlepšit kulturní i společenský život na venkově,“ řekl ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL).

Na program je letos určeno téměř 36 milionů korun. Žádosti o dotace přijímá Ministerstvo zemědělství (MZe) od zítřejších 8:00 do 22.února 2023 v 23:59, v případě velkého zájmu pak do vyčerpání celkové částky. Žádat o dotaci z programu Údržba a obnova kulturních prvků venkovské krajiny mohou obce, spolky, nadační fondy, zájmová sdružení, obecně prospěšné společnosti nebo vlastníci. Příspěvky jsou určené na údržbu, obnovu nebo opravu drobných venkovských staveb, které neslouží osobnímu užívání ani k podnikání a stojí v obcích do dvou tisíc obyvatel, případně v místní části obce do 500 obyvatel, pokud má obec od 2001 do 5000 obyvatel.

Program byl v minulých letech vždy velmi populární, nejčastěji žádaly o podporu obce. V roce 2022 schválilo MZe celkem 264 žádostí, nejvíce na opravu či obnovu božích muk a křížů, druhým nejčastějším předmětem žádosti byly kapličky a zvoničky.

Žádost se podává elektronicky prostřednictvím Jednotného dotačního portálu a následně ji žadatel pošle do 5 pracovních dnů spolu s přílohami v listinné podobě na MZe.

Podrobné podmínky k dotačnímu programu najdete zde.

Vojtěch Bílý, tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství