Kdo hledá, najde...

Aktuality

13.6.2022

Ministerstvo zemědělství: Diskuze o zemědělských trzích musí a bude pokračovat. Celá EU nadále hledá další řešení nepříznivé situace

Tisková zpráva – Řešení situace na zemědělských trzích po invazi Ruska na Ukrajinu opět hledali ministři zemědělství EU na Radě v Lucemburku. Pomoct má například zrušení dovozních cel a kvót pro ukrajinské produkty, úlevy pro zemědělce v plnění tzv. greeningu (ozelenění) nebo mimořádné podpory do ohrožených sektorů. Dalšími tématy Rady byly zeměpisná označení nebo africký mor prasat. Součástí jednání bylo také pomyslné předání předsednické štafety českému zemědělství od Francie. Ministra zemědělství Zdeňka Nekulu, který je v covidové izolaci, zastupoval náměstek Jiří Šír.

„Situace na komoditních trzích je bohužel stále nepříznivá, a může za to válka vyvolaná Ruskem. Hlavní prioritou členských států i Evropské komise je zabezpečení potravin ve světě. I když v Evropské unii nedostatek potravin nehrozí, jako důležitý globální hráč se snaží zajistit, aby potraviny nechyběly ani mimo Unii,“ řekl náměstek ministra zemědělství Jiří Šír.

Pro zajištění potravinového zabezpečení ve státech mimo Evropu pomůže zrušení cla na dovoz ukrajinských výrobků do EU, aby mohlo zboží snadněji putovat např. do zemí Afriky. Kromě mimořádných podpor do nejohroženějších sektorů má v nelehké situaci pomoct také využití co největšího množství zemědělských ploch pro produkci potravin. Státy také prověřují své skladovací možnosti, aby se mohly vyprázdnit ukrajinské sklady pro uskladnění nové sklizně.

U zeměpisných označení (ZO) se řešilo hlavně zjednodušení jejich správy. Je třeba, aby se členské státy dohodly na zjednodušení a snížení administrativní zátěže, pokud jde o zdlouhavé postupy zápisu a změn. Je potřeba, aby celý systém byl srozumitelnější. ZO označují produkty, které mají vlastnosti nebo pověst spojené s místem původu. Za ČR jsou to např. České pivo, Pardubický perník, Pražská šunka ad. Česká republika v rámci českého předsednictví na tuto debatu naváže a bude se snažit najít shodu na nových pravidlech napříč EU.

Na jednání zástupci členských států probírali také aktuální situaci s africkým morem prasat v Evropě, která se stále zhoršuje. V současnosti se nemoc vyskytuje ve 14 evropských státech. ČR chce i nadále zabránit nákaze ze sousedních zemí, proto veterináři na celém území vyšetřují všechna nalezená uhynulá divoká prasata. V roce 2022 jich vyšetřili zatím 834.

Ministři také zahájili diskuzi k rybolovným právům na rok 2023. Státy se do konce tohoto roku musí pod vedením českého předsednictví dohodnout nad kvótami rybolovu v mořích pro jednotlivé členské státy.

Na závěr jednání ministr zemědělství Francie Marc Fesneau symbolicky předal českému zástupci předsednictví, které pro ČR začíná od 1. července tohoto roku. Další Radu pro zemědělství a rybolov v Bruselu, která se koná 18. července, tedy povede ministr zemědělství Zdeněk Nekula.

Zdroj: eagri.cz