Kdo hledá, najde...

Aktuality

8.10.2018

Ministerstvo zemědělství chce podporovat pěstování brambor, s tuzemskými i evropskými prostředky se nadále počítá

Ministerstvo zemědělství (MZe) chce podpořit konzumaci i pěstování brambor v České
republice. Mají k tomu pomoct národní i evropské zdroje. Dlouhodobým cílem MZe je
zastavit propad ploch s bramborami a zvýšit soběstačnost České republiky v této
komoditě.
„Brambory jsou v některých našich oblastech tradiční plodinou, proto je důležité jejich
pěstování podporovat. Plochy konzumních brambor by měly dle Strategie Ministerstva
zemědělství vzrůst do roku 2030 na 21 tisíc hektarů a plochy brambor k výrobě škrobu na
6 tisíc hektarů. Spolu s dalšími citlivými komoditami chci jejich rozvoj podporovat,“ řekl
ministr zemědělství Miroslav Toman.
Letos bylo bramborami osázeno téměř 23 000 hektarů. Vlivem extrémního sucha ale
pěstitelé očekávají slabší sklizeň. Plochy pozdních konzumních brambor v ČR dlouhodobě
klesají, v posledních letech se ale podařilo pokles víceméně zastavit. Naopak plochy
brambor pro produkci škrobu se v posledních letech rozrůstají.
Pěstitelé brambor mohou především využívat podpory v rámci dobrovolné podpory vázané
na produkci tzv. citlivých komodit (VCS). Celkově Mze poskytuje v rámci této podpory
pěstitelům brambor 135 mil. Kč. V loňském roce tak MZe podpořilo téměř 6 000 hektarů
brambor pro výrobu škrobu částkou 13 743 Kč/ha a přes 10 000 hektarů konzumních
brambor částkou 4 777 Kč/ha.
Zachovány zůstanou také tradiční národní dotační programy pro brambory, ať už jde
o podporu testování množitelského materiálu zemědělských plodin, prevence proti šíření
karanténních bakterióz nebo podpory registrovaných odrůd polních plodin.
V letošním roce byly navýšeny prostředky pro národní dotační program Podpora ozdravování
polních a speciálních plodin o 25 mil. Kč na celkových 180 mil. Kč. V rámci tohoto programu
mohou pěstitelé brambor žádat až o 25 mil. Kč se zároveň při jednání o nové Společné
zemědělské politice EU a vyjednávání nového finančního rámce snaží zaměřit právě na
podporu citlivých plodin. Požaduje navýšení VCS z 15 % na 25 %. Snaží se tím naplnit
strategické cíle MZe týkající se zvyšování soběstačnosti v komoditě brambor.
Vojtěch Bílý
tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství