Kdo hledá, najde...

Aktuality

16.12.2016

Mimořádné podpory pro producenty mléka a pro chovatele prasnic (II. balíček)

V souvislosti s administrací mimořádné podpory na přizpůsobení pro producenty mléka a  zemědělce  v dalších  odvětvích  živočišné  výroby, SZIF zveřejňuje dle  §  5  nařízení  vlády č. 365/2016 Sb., výši sazby.

Chov krav chovaných v systému chovu s tržní produkcí mléka

Výše sazby mimořádné podpory na chov krav chovaných v systému chovu s tržní produkcí mléka je stanovena podle § 3 nařízení vlády č. 365/2016 Sb. na částku 910,12 Kč na 1 krávu (51 ks a více).
Zvýšená sazba mimořádné podpory na chov krav chovaných v systému chovu s tržní produkcí mléka je stanovena podle § 6 nařízení vlády č. 365/2016 Sb. na částku 1092,14 Kč na 1 krávu (3 až 50 ks).

Podpory  na  chov  prasnic

Výše  sazby  mimořádné  podpory  na  chov  prasnic je stanovena podle  §  4 nařízení  vlády č. 365/2016 Sb. na částku 2 413,13 Kč na 1 prasnici (3 ks a více).