Kdo hledá, najde...

Aktuality

20.6.2022

Mimořádná podpora na přizpůsobení pro producenty v roce 2022

Státní zemědělský intervenční fond informuje, že dne 20. června 2022 bude zahájen příjem žádostí na mimořádnou podporu na přizpůsobení pro producenty v zemědělských odvětvích. Nejzazší termín pro podání žádostí je 30. červen 2022.

Tato podpora bude poskytována producentům zemědělských odvětvích s cílem zejména zamezit prohloubení narušení trhů v důsledku zvýšených vstupních nákladů a omezení obchodu. Legislativně vychází z Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/467 ze dne 23. března 2022 a Nařízení vlády č. 156/2022 Sb. ze dne 15. června 2022 o stanovení některých podmínek provádění mimořádné podpory na přizpůsobení pro producenty v zemědělských odvětvích v roce 2022. Celkový rozpočet na toto opatření se skládá z finančních prostředků EU a z rozpočtu ČR.

Mimořádná podpora bude poskytována na následující zemědělská odvětví:

  • na chov prasnic
  • na chov kuřat chovaných na maso
  • na chov krav chovaných v systému chovu s tržní produkcí
  • pro pěstitele jablek
  • pro pěstitele konzumních brambor

Podpora na jednotlivá odvětví bude vyplacena nejpozději do 30. 9. 2022.

Pro přípravu Vašich žádostí jsme pro vás připravili příručku, která vám pomůže s orientací v podmínkách jednotlivých dotačních titulů a především s orientací vyplňovaných údajů v žádosti.

Příručku pro žadatele a další důležité informace naleznete na stránkách SZIF a PF SZIF v sekci Společná organizace trhů na tomto odkaze – https://www.szif.cz/cs/mimoradna-podpora-2022.

Preferovanou variantou pro podání žádosti je přímé podání žádosti prostřednictvím Portálu farmáře SZIF. Zároveň lze při přípravě žádosti požádat o podporu naše zaměstnance z Oddělení příjmu žádostí a LPIS. Pokud se rozhodnete využít tuto možnost, doporučujeme je kontaktovat a domluvit si termín.

Současně zdůrazňujeme, že SZIF bude zasílat rozhodnutí o poskytnutí dotace primárně do datové schránky žadatele. Pokud žadatel datovou schránku nemá, bude rozhodnutí zasláno na PF SZIF. Pouze v případě, že žadatel nemá datovou schránku, ani přístup k účtu na PF, doručí mu rozhodnutí pošta.

V případě jakýchkoliv Vašich dotazů k žádosti o mimořádnou podporu na přizpůsobení v roce 2022 se obracejte nejlépe na vaše místně příslušné pracoviště OPŽL, případně kontaktujte infolinku SZIF.