Kdo hledá, najde...

Aktuality

27.3.2023

Meziplodiny – nové video na YouTube

Primárním cílem pěstování vícekomponentních směsí meziplodin je zlepšení úrodnosti půdy.

Pěstují se mezi dvěma hlavními plodinami pro zajištění co nejdelšího pokryvu půdy v průběhu celého roku, účinně zvyšují výnosy plodin, biologicky kypří podorniční utužení, obohacují půdu o organickou hmotu, zvyšují rozmanitost plodin na farmách a přitahují opylovače. Meziplodiny budou plnit nezastupitelnou roli v naplňování nových kritérií SZP a proto by mělo být v zájmu každého hospodáře je využívat cíleně a efektivně.

Meziplodiny – principy a využití v ekologickém zemědělství

Zdroj: ČTPEZ