Kdo hledá, najde...

Aktuality

9.8.2021

Mezinárodní konference k reformě politiky propagace zemědělských produktů

V červenci  se uskutečnila mezinárodní konference k reformě politiky propagace zemědělských produktů organizovaná Evropskou komisí.

V rámci konference byla prezentována a diskutována následující témata:

  • předběžné výsledky veřejné konzultace
  • úloha propagační politiky pro zemědělské produkty – jak může politika EU v oblasti propagace zemědělsko-potravinářských produktů podporovat přechod k udržitelnějšímu potravinovému systému EU v kontextu strategie „Farm to Fork“ a „Green Deal“
  • podpora rostlinné a zdravé stravy pomocí propagační politiky – jak může politika EU v oblasti propagace zemědělsko-potravinářských produktů podpořit přechod na zdravější stravovací návyky založené na rostlinných produktech v souladu s plánem boje proti rakovině?
  • posílení konkurenceschopnosti zvyšováním povědomí o systémech jakosti EU a o specifikách zemědělsko-potravinářských výrobků EU na vnitřním trhu
  • jak může propagační politika posílit mezinárodní rozměr zemědělsko-potravinářského odvětví EU na globálních trzích (podporovat vývoz zemědělsko-potravinářského zboží z EU a jako nositel globálních standardů) v kontextu přezkumu obchodní politiky EU?

Kompletní zprávu https://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fdokumenty_ke_stazeni%2Fkomodity%2Feu_podpora%2F1573221555896%2F1628157178579%2F1628157437583.pdf

včetně jednotlivých prezentací naleznete na: https://www.szif.cz/cs/eu-propagace-zemedelskych-produktu v záložce Ke stažení – Informační akce pro žadatele – Mezinárodní konference k reformě propagační politiky EU pro zemědělské produkty