Kdo hledá, najde...

Aktuality

2.11.2016

Mezinárodní biotrh zaznamenává stabilní růst

Bio obrat je celosvětově vyšší než 80 miliard eur. Americký trh dává silné růstové  impulzy Evropské biozemědělství se rozrostlo o půl milionu hektarů Německo: dvoumístný nárůst v oblasti bio.


Obrat ve světovém měřítku výrazně překračující 80 mld. eur, tak by mohla podle aktuálního hodnocení odborníků z oboru vypadat bilance v oblasti biopotravin a bioproduktů za rok 2015.
Dobré časy pro bio sektor, který v mezinárodním měřítku zaznamenává stabilní růst. Když se jeho aktéři od 15. do 18.02.2017 sejdou na svém každoročním oborovém setkání, vůdčím světovém veletrhu biopotravin BIOFACH, a mezinárodním odborném veletrhu přírodní kosmetiky VIVANESS, v Norimberku, budou vedle pozoruhodných výsledkových ukazatelů v centru pozornosti také témata jako inovace a odpovědnost.

„Celosvětový růst biotrhů povede za rok 2015 k výraznému překročení 80 mld. dolarů“, analyzuje Amarjit Sahota, zakladatel a jednatel londýnské instituce Consulting Organic Monitor (GB). Na rok 2014 byl vypočítán celosvětový obrat zhruba 80 mld. dolarů. „Americký trh přitom s ohledem na nadprůměrné míry růstu zaujímá stále větší podíl.“ Helga Willer, expertka Výzkumného ústavu ekologického zemělství (FiBL), Frick (CH), se také těší z pozitivních výsledků růstu. Konstatuje výrazný nárůst ekologicky obhospodařovaných ploch v Evropě. „Pro ekologické zemědělství na celém světě by se rok 2015 mohl stát rekordním rokem v jeho historii“, říká Helga Willer. Ještě nemáme k dispozici výsledky všech zemí, ale do konce roku 2016 budou zveřejněna čísla většiny zemí za rok 2015 vztzahující se k ekologickému zemědělství. „V tomto okamžiku však můžeme říci, že pokud jde o Evropskou unii, zvýšila se plocha výrazněji než v předcházejících letech – a sice o půl milionu hektarů na téměř 11 mil. ha nebo o více než 5 %“, konstatuje paní Willer s potěšením.

Zvlášť potěšující jsou míry nárůstu ve Španělsku, které se blíží hranici 2 mil. ha. Itálie se dostala v roce 2015 na téměř 1,4 mil. ha plochy v biologickém zemědělství. Také v Německu se plocha zvýšila výrazněji než v minulosti – narostla o 4 % na téměř 1,1 mil. ha.

USA dávají celosvětově další růstové impulzy

V USA je oborová organizace Organic Trade Association (OTA), Washington, mimořádně spokojená s trendy a obratem v bio sektoru docíleným v roce 2015. Ten dosahuje podle zprávy “Organic Industry Survey“ historického maxima – téměř 40 mld. dolarů (39,7 mld.). Jen v tomto roce se podařilo docílit nárůstu o 11 %, což je největší nárůst ve výši 4,2 mld. dolarů. Hnacím prvkem tohoto vývoje je segment čerstvého zboží, kde došlo ke zvýšení obratu na 13 mld. Tento segment představuje 36 % celého biotrhu v USA. Tržní podil ovoce a zeleniny v kvalitě bio je v USA zatím na 13 %. U takzvaných convenience produktů pro vegetariány získaných zpracováním se obrat dokonce zdvojnásobil (+ 107 %). Nejvíce ovoce a zeleniny v kvalitě bio se prodalo prostřednictvím „konvenčních“ řetězců supermarketů (5,7 mld. dolarů), následováno specializovanými obchody a supermarkety s přírodními potravinami (4,7 mld. dolarů) a při přímém prodeji (2,7 mld. dolarů) na tržištích, při prodeji v rámci sdružení producentů a spotřebitelům a v online obchodě. Jen u banánů se obrat zvýšil o 33 % na 165 mil. dolarů, což je velice úctyhodný nárůst. Jednatelka OTA, paní Laura Batcha, konstatuje: „Údaje, které máme k dispozici, nám ukazují, že zákazník stravující se v bio kvalitě nakupuje své ovoce a zeleninu s mimořádným ohledem na zdravé stravování. Bio zboží je přitom první volbou, neboť zákazník má jistotu, že se v tomto případě vyhne jedovatým a neodbouratelným pesticidům.“ Sektor non-food-nabízející ekologické textilní výrobky, prací a čisticí prostředky a kosmetiku vzrostl o 13 % na 3,6 mld. dolarů. Obě skupiny výrobků – potraviny a non-food – tedy ke konci roku 2015 společně dosáhly 43,3 mld. dolarů, v přepočtu 39,6 mld. EUR.

Německo Silný sektor v evropské biobranži

Z dvoumístného nárůstu trhu se po oznámení aktuálních čísel při příležitosti veletrhu BIOFACH 2016 neradoval jen Svaz ekologického potravinářství (BÖLW), zastřešující organizace německých spolků a organizací sektoru bio a národní odborný garant předního světového veletrhu, nýbrž celá německá biobranže. V předcházejícím roce (2015) bylo biopotravinami a  bionápoji dosaženo nárůstu obratu o 11,1 % a objemu trhu celkem 8,62 mld. eur (2014: 7,76 mld. eur). Vyplynulo to z výpočtů „pracovní skupiny zabývající se oblastí biotrhu“ pod vedením společnosti Agrarmarkt Informations-Gesellschaft (AMI), Berlin (D) společně se sedmi partnery z oblasti vědy a poradenskýcvh institucí.

Nejvýrazněji se zvýšil prodej

biopotravin a bionápojů  v potravinářském maloobchodě (LEH). S nárůstem 13,2 % stoupl na 4,76 mld. eur. Také specializovaný obchod se zdravou výživou zaznamenal ve srovnání s předcházejícími lety nadprůměrné zvýšení, a částkou 2,71 mld. eur dosáhl nárůstu obratu ve výši 10 %. Další prodejní kanály, jako prodejny s přírodními produkty, pekárny nebo zásilkový obchod se v roce 2015 také vyvíjely nadprůměrně.

Také klasický maloobchod stále rozšiřuje své postavení na trhu: 55 % obratu bioproduktů přippadlo na potravinářský maloobchod, 31 % na specializované prodejny zdravé výživy a 13 % na zbývající prodejní kanály.

Francie Silný vývoj trhu

Ve Francii se v roce 2015 zvýšila plocha pro ekologické zemědělství více, než se nejdřív předpokládalo. Podle aktuálních údajů organizace Agence Bio, Montreuil (F) došlo k jejímu nárůstu ve výši 23 % na téměř 1,4 mil. ha a 5,1 % celkové zemědělsky využívané půdy. Za běžný rok očekává agentura zvýšení plochy o dalších 8 %, za rok 2017 dokonce o 20 %.

Biotrh ve Francii roste již několik let velmi stabilně. Obraty celé biobranže zatím činí 5,5 mld. eur, což je zvýšení o 10 % ve srovnání s rokem 2014. Také počet firem působících v bio sektoru od ekologických zemědělsců přes další zpracovatele a velkoobchodníky až po maloprodejce se zvýšil na 42.216 zu, což je potěšitelný nárůst o 7,2 %.

Švýcarsko Bio i přes složité prostředí znovu výrazně roste
Vedle Dánska je Švýcarsko, pokud jde o spotřebu biopotravin, již dlouho vpředu. Společně s Dánskem zaujímá se 7,7 % tržního podílu přední místo v hodnocení evropských zemí. Počet zemědělských závodů dodávajících produkty ekologického zemědělství v roce 2015 vzrostl na více než 6.000, přičemž obhospodařovaná plocha činila 137.000 ha. Zvýšil se také objem bio trhu s obratem 2,1 mld. eur, respective o 5 % víc než v předcházejícím roce. 12,8 % zemědělské užitkové plochy je ve Švýcarsku mezitím obhodpodařováno ekologicky.

Trend k přechodu na ekologické zemědělství trvá nadále i v roce 2016, přičemž se u Bio Suisse nově přihlásilo již 227 závodů. Podle Jürga Schenkela, vedoucího marketingu ve svazu Bio Suisse, Bazilej (CH), zůstávají nejdůležitějším segmentem čerstvé produkty s obratem 1 mld. eur. Se zvýšením o 10 % na 1 mld. eur dosahuje tento segment podle Schenkelových údajů poprvé dvoumístného podílu na trhu. Přesto nejoblíbenějšími individuálními produkty s velmi úctyhodnými tržními podíly ve výši 24 % resp. 20 % na celkové spotřebě zůstávají vejce a chléb. Na třetím místě následuje zelenina s tržním podílem 18 %. S výdaji ve výši
259 EUR na hlavu zaujímá Švýcarsko vedoucí pozici ve světě.

Itálie Těžiště je v exportu

Podle odhadů oborového svazu AssoBio, Bologna (IT), činil obrat bio sektoru za rok 2015  4,2 mld. eur. Protože Itálie je důležitým evropským dodavatelem a producentem široké palety čerstvé zeleniny, těstovin, olivového oleje a řady jiných produktů získávaných zpracováním, neudivuje, že téměř jedna třetina této částky – 1,5 mld. eur – připadla na export. Podle odhadů svazu činil obrat u bio výrobků ve specializovaném obchodě s přírodními potravinami 860 mil. eur, téměř stejně jako v potravinářském maloobchodě, který zaznamenal 872 mil. eur. S 238 mil. eur má také významný podíl na trhu přímý prodej s dodávkovou službou a stánky na tržištích. Oficiální sběr dat pro bio sektor však v Itálii neexistuje.
Podle údajů institutu pro výzkum trhu Nielsen vzrostl obrat u bioproduktů zjištěný na skenerových pokladnách v supermarketech a obchodních domech v roce 2015 o 20 % na 872 mil. eur, výrazně víc, než v obou předcházejících letech, kdy nárůst činil 12 % (2014) a 11 % (2013). Díky zvýšení obratu ve všech sektorech italské biobranže bylo možné také zaměstnant více pracovníků. AssoBio vychází při zaměstnanosti z nárůstu 17 % a celkového počtu 184.000 osob včetně těch, kteří působí v ekologickém zemědělství.

Velká Británie Opět na cestě růstu

Po několika letech stagnace a poklesu biotrhu ve Velké Británii nabrala tamní situace opět kurs růstu. V roce 2015 bylo zaznemenáno zvýšení o 4,9 %, takže bylo dosaženo obratu 1,95 mld. britských liber (2,6 mld. eur). Prodej v supermarketech se zvýšil o 3,2 %. Specializované prodejny s přírodními potravinami dosáhly dokonce nárůstu 7,5 %, dodávkové služby a internetové obchody dokonce 9,1 %. Stravování mimo domov zažilo boom s nárůstem o 15,2 %. Sektor zdraví a krásy vzrostl o pětinu (21,6 %) na 54 mil. britských liber (62,3 mil. eur). I přes tato hlášení o dosažených úspěších zde stále ještě je potenciál směrem nahoru, neboť podíl biosektoru u celkových výdajů za potraviny činí teprve 1,4 %. Německo, Francie a Itálie zaznamenávají při porovnání 3-4 %.

O veletrhu BIOFACH World

NürnbergMesse má kompetence pro tématickou oblast biopotravin. Na světovém vůdčím veletrhu biopotravin BIOFACH se každoročně setkávají v Norimberku představitelé tohoto mezinárodního odvětví. Pět dalších akcí se pod označením BIOFACH koná v Japonsku, Spojených státech, Jižní Americe, Číně a Indii a BIOFACH World je tak přítomen na celém světě a rok co rok umožňuje setkání celkem více než 3.000 vystavovatelů a 100.000 odborných návštěvníků.