Kdo hledá, najde...

Aktuality

13.5.2019

Mezinárodní agrosalón Země živitelka 2019

Jako každý rok, tak i letos bude možnost účastnit se na společné expozici kvalitních potravin veletrhu ZEMĚ ŽIVITELKA v Českých Budějovicích. Výstava se uskuteční v termínu  22. – 27. 8. 2019.

Závazná přihláška včetně podmínek prezentace kvalitních potravin na této akci.

Požadavek je, aby na místě byly tři výrobci (3 stánky). S tím, že u jednoho stánku se mohou případně vyššího zájmu vystřídat maximálně 2 výrobci. Nesmí se ale stát, že by stánek zůstal prázdný!!! Výrobce je povinen být na veletrhu po celou dobu jeho trvání. Výrobci budou umístěni přímo proti expozici Bia.

V případě zájmu řádně vyplněnou a podepsanou přihlášku zasílejte naskenovanou zpět nejpozději do úterý 26. 5. 2019  na emailovou adresu zuzana.klapalova@szif.cz.

Pokud nebude možné ze závažných důvodů zaslat scan přihlášky s podpisem statutárního zástupce společnosti, je nutné zaslat informaci o zájmu (vyplněnou přihlášku ve Wordu) na e-mail zuzana.klapalova@szif.cz. Podepsaná přihláška v těchto případech musí být zaslána poštou nejpozději do 26. 5. 2019 na podatelnu SZIF (adresa – Státní zemědělský intervenční fond, Ve Smečkách 33, Praha 1, 110 00). V případě, že nedorazí podepsaná přihláška, budete vyřazeni z účasti.

Jako závazná rezervace prezentačního místa v rámci společné expozice, je chápáno obdržení podepsané přihlášky. Počet míst je omezen, jedním z faktorů přiřazování prezentační plochy jednotlivým zájemcům je z důvodu objektivity čas přijetí závazné přihlášky.

O potvrzení rezervace účasti budete informováni do 9. 6. 2019.

V případě dotazů neváhejte kontaktovat emailu zuzana.klapalova@szif.cz nebo na telefonním čísle 733 677 827, popřípadě kolegyni Veroniku Vaňkovou (731 622 212, Veronika.Vankova@szif.cz).

Informace o akci:

46. ročník Země živitelka 2019 je jedinou výstavou u nás, která zahrnuje celý zemědělsko-potravinářský sektor. Země živitelka je mezinárodní agrosalón s cca 110 000 návštěvníky a stovkami českých i zahraničních vystavovatelů.

Tradičně je v rámci Země živitelky zastoupena zemědělská technika a služby pro zemědělství, rostlinná a živočišná výroba, technologie, lesní a vodní hospodářství, ekologické zemědělství, myslivci, rybáři , včelaři i drobní chovatelé, jednotlivé zemědělské obory jsou prezentovány napříč celým areálem, mají  své pavilony i svůj vlastní program. Po celou dobu Země živitelky probíhají odborné semináře a programy.

Více informací o veletrhu naleznete na www.zemezivitelka.cz