Kdo hledá, najde...

Aktuality

14.8.2023

Metodický list k provádění opatření agrolesnictví č. 2

V Praze dne 2. srpna 2023

Sadební materiál ovocných dřevin, přemístění z členských států EU.

Sadební materiál ovocných dřevin pro zakládání agrolesnických systémů v souladu s nařízením č. 140/2023 Sb. je možné si opatřit u českých školkařů. Podle zákona č. 219/2003 Sb., zákona o oběhu osiva a sadby, musí být školkař – dodavatel, který vyrábí a uvádí do oběhu rozmnožovací materiál ovocných rodů a druhů registrován u Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (dále ÚKZÚZ). Adresáře a kontakty budou na stránkách Ovocnářské unie České republiky (www.ovocnarska-unie.cz, stránky procházejí aktualizací, proto je připojen adresář s uvedením nabízeného sortimentu aktualizovaný k 1. 8. 2023).

Odrůdy ovocných druhů pěstované pro produkci ovoce jsou pěstovány jako certifikovaný materiál, konformní materiál (CAC) nebo materiál podle § 3d výše uvedeného zákona, kdy může být za splnění zákonem stanovených podmínek uveden do oběhu rozmnožovací materiál např. krajových odrůd. Kategorie vychází z certifikačního schématu. Musí splňovat podmínky stanovené legislativou (např. testování na škodlivé organismy, izolační vzdálenosti od výskytu škodlivých organismů). Rozmnožovány musí být z jasně identifikovatelné rostliny, u které lze ověřit, že je opravdu dotčenou odrůdou, a která musí být pravidelně kontrolována (testována) na škodlivé organismy uvedené v legislativě.

Materiál pocházející z certifikačního schématu má předepsanou formu úřední návěsky, na které je uveden výrobce, druh, odrůda, podnož. V případě nákupu sadebního materiálu v členských státech EU platí stejně jako v případě lesních dřevin (Metodický list k provádění opatření agrolesnictví č. 1 (Dotace, eAGRI), že všechny rostliny, tedy i sazenice pro agrolesnické systémy, musejí být při přemísťování po území EU opatřeny rostlinolékařskými pasy (dále „RL pasy“). Povinný obsah a formát RL pasů stanovuje Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2313

Celé znění ZDE