Kdo hledá, najde...

Aktuality

2.5.2024

Metodické pokyny pro ekologické zemědělství

Metodické pokyny platné od 1. 5. 2024

Metodický pokyn č. 1/2024 (odkaz)
Metodický pokyn upravující podmínky dovozu bioproduktů, konkrétně pak pravidla pro úřední kontroly zásilek bioproduktů, druhy úředních kontrol, kontroly rizikových zásilek, postup při rozdělení zásilek, nedostupnost systému TRACES a notifikace v systému OFIS.

Metodický pokyn č. 2/2024 (odkaz)
Metodický pokyn, kterým se upravují pravidla pro registraci subjektů do ekologického zemědělství a přechodné období, jeho zkracování či prodlužování.

Metodický pokyn č. 3/2024 (odkaz)
Metodický pokyn, kterým se upravují pravidla pro udělování výjimek z pravidel ekologické produkce:

 • vazné ustájení skotu
 • zásahy na zvířatech
 • přivedení konvenčních zvířat na ekologickou farmu
 • použití syntetických vitamínů A, D, E pro přežvýkavce
 • povolení složek potravin zemědělského původu nezískaných z ekologického zemědělství
 • katastrofické události.

Metodický pokyn č. 4/2024 (odkaz)
kterým se blíže upravují pravidla pro:

 • úřední kontroly a analýza rizik
 • druhy kontrol a množství odebíraných vzorků
 • komunikace mezi Ministerstvem zemědělství, kontrolními organizacemi a státními dozorovými organizacemi
 • kontrolní a certifikační mechanizmy, opatření při zjištění nesouladu majícího vliv na ekologický status produktu
 • přechodná a závěrečná ustanovení

Metodický pokyn č. 5/2024  (odkaz)
Metodický pokyn kterým se upravují pravidla pro střídání plodin v ekologickém zemědělství a pro povinné zařazování luskovitých plodin podle bodu 1.9.2. přílohy č. II k Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2018/848 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 834/2007.

Metodický pokyn č. 1/2022  (odkaz)
kterým se stanovují specifická pravidla pro odběr, analýzu a následné vyhodnocení vzorků z ekologického zemědělství.

Metodický pokyn č. 2/2022 (odkaz)
Pojmy podle přímo použitelných předpisů Evropské unie.

Metodický pokyn č. 2/2021 (odkaz)
Metodický pokyn upravující pravidla pro zakládání a údržbu ovocných sadů, vegetační pokryv sadů, meziřadí vinic a krajinné prvky v režimu ekologického zemědělství.

Metodický pokyn č. 3/2021 (odkaz)
Metodický pokyn, kterým se blíže upravují pravidla pro udělování výjimek z pravidel ekologického zemědělství na použití konvenčního osiva a dalšího rozmnožovacího materiálu.

Metodický pokyn č. 4/2021 (odkaz)
Metodický pokyn, kterým se upravují pravidla pro souběžnou ekologickou a konvenční produkci.

Metodický pokyn č. 7/2021 (odkaz)
Metodický pokyn, kterým se upravují pravidla pro chov koní v režimu ekologického zemědělství.

Metodický pokyn č. 8/2021 (odkaz)
Metodický pokyn, kterým se blíže upravují pravidla pro chov jelenovitých v režimu ekologického zemědělství.

Metodický pokyn č. 1/2018 (odkaz)
Seznam produktů povolených pro účely skladových zásob, čištění a desinfekci v rostlinné ekologické produkci.

Přílohy

MP č. 1/2024 Dovozy a notifikace
 STÁHNOUT(pdf, 594 kB)
MP č. 2/2024 Registrace
 STÁHNOUT(pdf, 543 kB)
MP č. 3/2024 Udělování výjimek
 STÁHNOUT(pdf, 670 kB)
MP č. 4/2024 Kontroly a riziková analýza
 STÁHNOUT(pdf, 542 kB)
MP č. 5/2024 Střídání plodin v ekologickém zemědělství
 STÁHNOUT(pdf, 441 kB)
Metodický pokyn č. 2/2022 – pojmy – text
 STÁHNOUT(pdf, 110 kB)
Metodický pokyn č. 2/2022 – pojmy – sken
 STÁHNOUT(pdf, 966 kB)
MP č. 3/2022 – Výjimky z pravidel EZ na použití konv. osiva a dalšího rozm. materiálu – text
 STÁHNOUT(pdf, 3 MB)
MP č. 3/2022 – Výjimky z pravidel EZ na použití konv. osiva a dalšího rozm. materiálu – sken
 STÁHNOUT(pdf, 3 MB)
MP č. 2/2021 – Sady a vinice – sken
 STÁHNOUT(pdf, 937 kB)
MP č. 2/2021 – Sady a vinice – text
 STÁHNOUT(pdf, 334 kB)
MP č. 4/2021 – Souběh ekologické a konvenční produkce – sken
 STÁHNOUT(pdf, 927 kB)
MP č. 4/2021 – Souběh ekologické a konvenční produkce – text
 STÁHNOUT(pdf, 217 kB)
MP č. 7/2021 – Koně v ekologickém zemědělství – sken
 STÁHNOUT(pdf, 2 MB)
MP č. 7/2021 – Koně v ekologickém zemědělství – text
 STÁHNOUT(pdf, 171 kB)
MP č. 8/2021 – Jelenovití v ekologickém zemědělství – sken
 STÁHNOUT(pdf, 2 MB)
MP č. 8/2021 – Jelenovití v ekologickém zemědělství – text
 STÁHNOUT(pdf, 195 kB)
Metodický pokyn č. 1/2018
 STÁHNOUT(pdf, 5 MB)