Kdo hledá, najde...

Aktuality

8.3.2022

Metodické pokyny pro ekologické zemědělství platné od 1. 1. 2022

Metodický pokyn č. 2/2021 (odkaz)
Metodický pokyn upravující pravidla pro zakládání a údržbu ovocných sadů, vegetační pokryv sadů, meziřadí vinic a krajinné prvky v režimu ekologického zemědělství.

Metodický pokyn č. 3/2021 (odkaz)
Metodický pokyn, kterým se blíže upravují pravidla pro udělování výjimek z pravidel ekologického zemědělství na použití konvenčního osiva a dalšího rozmnožovacího materiálu.

Metodický pokyn č. 4/2021 (odkaz)
Metodický pokyn, kterým se upravují pravidla pro souběžnou ekologickou a konvenční produkci.

Metodický pokyn č. 5/2021 (odkaz)
Metodický pokyn, kterým se upravují pravidla pro registraci subjektů do ekologického zemědělství a přechodné období, jeho zkracování či prodlužování.

Metodický pokyn č. 6/2021 (odkaz)
Metodický pokyn, kterým se blíže upravují pravidla pro udělování výjimek z pravidel ekologické produkce:

 • vazné ustájení skotu
 • zásahy na zvířatech
 • přivedení konvenčních zvířat na ekologickou farmu
 • použití syntetických vitamínů A, D, E pro přežvýkavce
 • povolení složek potravin zemědělského původu nezískaných z ekologického zemědělství
 • katastrofické události

Metodický pokyn č. 7/2021 (odkaz)
Metodický pokyn, kterým se upravují pravidla pro chov koní v režimu ekologického zemědělství.

Metodický pokyn č. 8/2021 (odkaz)
Metodický pokyn, kterým se blíže upravují pravidla pro chov jelenovitých v režimu ekologického zemědělství.

Metodický pokyn č. 9/2021 (odkaz)
kterým se blíže upravují pravidla pro:

 • úřední kontroly a analýza rizik
 • druhy kontrol a množství odebíraných vzorků
 • komunikace mezi Ministerstvem zemědělství, kontrolními organizacemi a státními dozorovými organizacemi
 • kontrolní a certifikační mechanizmy, opatření při zjištění nesouladu majícího vliv na ekologický status produktu
 • přechodná a závěrečná ustanovení

Metodický pokyn č. 1/2022  (odkaz)
kterým se stanovují specifická pravidla pro odběr, analýzu a následné vyhodnocení vzorků z ekologického zemědělství.

Metodický pokyn č. 1/2018
Seznam produktů povolených pro účely skladových zásob, čištění a desinfekci v rostlinné ekologické produkci.

Metodický pokyn č. 6/2016
Pojmy podle přímo použitelných předpisů Evropské unie.

Přílohy

Zdroj: eagri.cz