Kdo hledá, najde...

Aktuality

24.4.2023

Metodická příručka pro pravidla podmíněnosti 2023

Metodická příručka pro pravidla podmíněnosti pro rok 2023 je vydávána pro poskytnutí výkladu a bližších informací pro podmínky týkající se standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu půdy (DZES) a povinných požadavků na hospodaření (PPH), které upravuje nařízení vlády č. 73/2023 Sb., o stanovení pravidel podmíněnosti plateb zemědělcům.

Pravidla podmíněnosti mají podle zvýšených environmentálních cílů nové SZP lépe zohledňovat výzvy v oblasti životního prostředí a klimatu a novou strukturu environmentálních prvků SZP, a zajistit tak vyšší úroveň ambicí v oblasti ochrany životního prostředí a klimatu.

Podmínky standardů DZES byly připraveny jako součást Strategického plánu ČR na základě řady jednání se zástupci zemědělské a odborné veřejnosti, rezortních výzkumných institucí a na základě konzultací s Evropskou komisí.

Povinné požadavky na hospodaření (PPH) vychází z vybraných ustanovení 11 nařízení a směrnic EU, které se použijí v případě nařízení EU v přímo aplikovatelném znění a v případě směrnic ve znění národních právních předpisů.

Přílohy