Kdo hledá, najde...

Aktuality

24.4.2023

Metodická příručka pro opatření přímých plateb Celofaremní ekoplatba

Tato metodika je určena žadatelům o poskytnutí dotace na Celofaremní ekoplatbu a je platná pro rok 2023. Stěžejním předpisem pro žadatele je nařízení vlády č. 83/2023 Sb., o stanovení podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům, v platném znění.

Schémata pro klima, životní prostředí a dobré životní podmínky zvířat – Ekoschémata jsou novým nástrojem I. pilíře společné zemědělské politiky, který je pro zemědělce dobrovolný.

Ekoschémata v České republice obsahují Celofaremní ekoplatbu ve dvou úrovních, základní a prémiové. Jejich cílem je podpořit způsoby obhospodařování zemědělské půdy, které vedou k ochraně a zlepšování životního prostředí a krajiny a které v neposlední řadě představují udržitelné hospodaření s přírodními zdroji.

Přílohy