Kdo hledá, najde...

Aktuality

2.4.2020

Metodická příručka Lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů – vydaná MZe

METODIKA k provádění nařízení vlády č. 29/2016 Sb., o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření Lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů, a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění pozdějších předpisů ke stažení ZDE