Kdo hledá, najde...

Aktuality

26.3.2021

Metodická příručka ANC, LFA – vydaná MZe

METODIKA k provádění nařízení vlády č. 43/2018 Sb., o podmínkách poskytování plateb pro horské oblasti a jiné oblasti s přírodními nebo jinými zvláštními omezeními, ve znění pozdějších předpisů
a
k provádění nařízení vlády č. 44/2018 Sb., o podmínkách poskytování plateb pro přechodně podporované oblasti
s přírodními omezeními, ve znění pozdějších předpisů

Ke stažení ZDE